Samen beslissen

'Samen beslissen' is het proces waarin zorgprofessional en patiënt gezamenlijk bespreken welke zorg het beste bij de patiënt past. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeftes van de patiënt. De medische kennis van de zorgprofessional en de kennis van de patiënt over zijn eigen wensen en behoeften vullen elkaar aan bij 'samen beslissen'.

Om meer samen te beslissen, is ondersteuning van het goede gesprek tussen patiënt en zorgprofessional onmisbaar. Enerzijds door patiënten te informeren over de keuzes die er zijn en welke voor- en nadelen die keuzes kunnen hebben. Anderzijds door zorgprofessionals toe te rusten en uit te dagen het gesprek aan te gaan en de vraag te stellen wat voor de individuele patiënt echt van belang is. Samen komen zij tot de best passende zorgoplossing. De Patiëntenfederatie Nederland (PFN) neemt het voortouw in de werkgroep die zich over dit thema buigt.

Activiteiten werkgroep

De werkgroep heeft zes activiteiten opgezet om meer 'samen beslissen' te stimuleren.

  1. Een sector overstijgende campagne die inzet op gedragsverandering. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de partijen in de huisartsenzorg, wijkverpleging en paramedische zorg.
  2. Goede keuzehulpen zijn een bewezen effectief instrument voor 'samen beslissen'. We willen ervoor zorgen dat goede en betrouwbare keuzehulpen vindbaar en toegankelijk zijn. 
  3. Scholing en opleiding is belangrijk voor borging van 'samen beslissen' in de toekomst. We zorgen ervoor dat samen beslissen wordt verankerd in de opleiding en (na)scholing van zorgprofessionals zodat zij beter toegerust worden om samen met de patiënt te kunnen beslissen.
  4. Diverse zorginstellingen, vakgroepen, zorgprofessionals en patiënten zijn individueel aan het uitzoeken hoe 'samen beslissen' in de praktijk goed kan worden vormgegeven. Door van elkaar te leren kan dit sneller, met minder hobbels en effectiever plaatsvinden.
  5. Om samen te kunnen beslissen is het belangrijk dat informatie voor iedereen begrijpelijk is. Ongeveer 30% van de mensen heeft het hier echter moeilijk mee, zij behoren tot de groep met zogenoemde beperkte gezondheidsvaardigheden. We zorgen dat zorgprofessionals en informatievoorzieningen rekening houden met en speciale aandacht hebben voor deze groep.
  6. Zorginstellingen krijgen handvatten om 'samen beslissen' te organiseren en om van elkaar te leren. Ook wordt kennis uitgewisseld tussen zorgverzekeraars en aanbieders om financiële knelpunten op te lossen, die gepaard gaan met het organiseren van 'samen beslissen'.

Bekijk het werkplan voor meer 'samen beslissen'.