Home

Een goede behandeling past bij de persoonlijke situatie van een patiënt. En dat kan voor iedereen anders zijn. Zorgprofessional en patiënt horen samen te kunnen beslissen wat voor die persoon de beste behandeling is. En te overleggen waar de kwaliteit het beste is. Om deze ontwikkeling door zorgprofessionals, patiënten en zorgaanbieders te stimuleren, investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) € 70 miljoen in het programma Uitkomstgerichte zorg (periode 2018-2022). Dat doet ze in nauwe samenwerking met (koepels van) alle betrokken partijen, inclusief de zorgverzekeraars.

Doelen uitkomstgerichte zorg

Welke behandeling geeft medisch gezien de beste uitkomst? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat past bij mij als patiënt en waar kan ik die behandeling dan het beste krijgen? En hoe beoordelen andere patiënten die in een vergelijkbare situatie verkeren dat? Veel vragen waar we soms geen of slechts gedeeltelijk antwoord op kunnen geven. De ontwikkeling naar uitkomstgerichte zorg heeft twee doelen:

  • Het bevorderen van samen beslissen op basis van uitkomstinformatie. Dit kan bijdragen aan het verbeteren van levenskwaliteit voor de patiënt.

  • Het leveren van kwaliteit door en het verhogen van werkplezier voor de zorgprofessional.

Aanpak uitkomstgerichte zorg

Het stimuleren van uitkomstgerichte zorg gebeurt door:

  • Het verzamelen van kennis over de uitkomsten van behandelingen en de betekenis daarvan voor de kwaliteit van leven van de patiënt (uitkomstinformatie). Hierbij wordt gekeken naar de medische en de patiëntgeraporteerde uitkomsten.
  • Het versterken dat een zorgprofessional en patiënt samen een beslissing tot behandeling nemen op basis van de uitkomstinformatie en volgens de principes van Samen Beslissen.
  • Het bieden van handvatten voor grotere flexibiliteit in de organisatie en betaling van zorg, zodat er meer ruimte is voor persoonlijke behandeling op maat.
  • Het bieden van betere toegang tot uitkomstinformatie voor zowel patiënt als zorgprofessional. We zorgen voor (meer) mogelijkheden om zorguitkomsten te rapporteren, in te zien en te vergelijken. De vindbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van keuzehulpen is hierin een belangrijk onderdeel.
  • Het bieden van ondersteuning bij het implementeren van de gewenste verandering van kennis, houding en gedrag binnen het programma. Dit gaat over opleiding en scholing van zorgprofessionals, maar ook over het leren van elkaar door zorginstellingen en met en voor patiënten.
  • Het toetsen van de praktijk door middel van onderzoek en kennisvragen, om te verbinden en dubbelingen te voorkomen.

Lees meer over deze acties in de aanpak uitkomstgerichte zorg 2018-2022.