Home

Een goede behandeling past bij de persoonlijke situatie van een patiënt. En dat kan voor iedereen anders zijn. Zorgprofessional en patiënt horen samen te kunnen beslissen wat voor die persoon de beste behandeling is. En te overleggen waar de kwaliteit het beste is. Om deze ontwikkeling door zorgprofessionals, patiënten en zorgaanbieders te stimuleren, investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) € 70 miljoen in het programma Uitkomstgerichte zorg (periode 2018-2022). Dat doet ze in nauwe samenwerking met (koepels van) alle betrokken partijen, inclusief de zorgverzekeraars.

Doelen uitkomstgerichte zorg

Welke behandeling geeft medisch gezien de beste uitkomst? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat past bij mij als patiënt en waar kan ik die behandeling dan het beste krijgen? En hoe beoordelen andere patiënten die in een vergelijkbare situatie verkeren dat? Veel vragen waar we soms geen of slechts gedeeltelijk antwoord op kunnen geven. De ontwikkeling naar uitkomstgerichte zorg heeft twee doelen:

  • Het bevorderen van samen beslissen op basis van uitkomstinformatie. Dit kan bijdragen aan het verbeteren van levenskwaliteit voor de patiënt.

  • Het leveren van kwaliteit door en het verhogen van werkplezier voor de zorgprofessional.

Lees meer over de aanpak om dit te realiseren

Coronavirus COVID-19

Nieuws

Meer nieuws