Arts vult vragenlijst in met patiënt in de spreekkamer
Beeld: ©EyeEm GmbH

Home

Een goede behandeling past bij de persoonlijke situatie van een patiënt. En dat kan voor iedereen anders zijn. Zorgprofessional en patiënt horen samen te kunnen beslissen wat voor die persoon de beste behandeling is. En te overleggen waar de kwaliteit het beste is. Om deze ontwikkeling door zorgprofessionals, patiënten en zorgaanbieders te stimuleren, investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) € 70 miljoen in het Programma Uitkomstgerichte Zorg (periode 2018-2022). Dat doet ze in nauwe samenwerking met (koepels van) alle betrokken partijen, inclusief de zorgverzekeraars.

Doelen uitkomstgerichte zorg

Welke behandeling geeft medisch gezien de beste uitkomst? Wat zijn de voor- en nadelen? Wat past bij mij als patiënt en waar kan ik die behandeling dan het beste krijgen? En hoe beoordelen andere patiënten die in een vergelijkbare situatie verkeren dat? Veel vragen waar we soms geen of slechts gedeeltelijk antwoord op kunnen geven. De ontwikkeling naar uitkomstgerichte zorg heeft twee doelen:

  • Het bevorderen van samen beslissen op basis van uitkomstinformatie. Dit kan bijdragen aan het verbeteren van levenskwaliteit voor de patiënt.

  • Het leveren van kwaliteit door en het verhogen van werkplezier voor de zorgprofessional.

Lees meer over de aanpak om dit te realiseren

Video start met het logo van het Programma Uitkomstgerichte Zorg. 

Hoe kiezen zorgverlener en patiënt samen voor de beste zorg? In een wereld waar medisch steeds meer mogelijk is en elke keuze verschillende vragen kan oproepen. Hoe zal ik me voelen ná de behandeling? Zal ik weer vrijuit kunnen sporten? Zal ik nog lang medicijnen moeten gebruiken? Wat gebeurt er als we niets doen? Elk mens is anders. Net als zijn of haar persoonlijke omstandigheden. Uitkomstgerichte zorg houdt hier rekening mee en kijkt niet alleen naar medische aspecten, maar ook naar de kwaliteit van leven tijdens en ná een behandeling. Door de uitkomsten van behandelingen van patiënten goed in kaart te brengen… Samen te leren en verbeteren… En deze inzichten te delen met alle betrokkenen… Draagt uitkomstgerichte zorg bij aan een ontwikkeling waarin zorgverlener en patiënt sámen beslissen en zo tot de best passende zorg komen. In het Programma Uitkomstgerichte Zorg werkt de overheid met brancheorganisaties (logo's te zien van: Federatie Medisch Specialisten, NFU, Zorgverzekeraars Nederland, V&VN, Ministerie van VWS, ZKN, Patiëntenfederatie Nederland en de NVZ) in de zorg samen om dit persoonlijke maatwerk mogelijk te maken. Ook aan de slag met uitkomstgerichte zorg? Kijk dan op www.uitkomstgerichtezorg.nl. 

Logo Programma Uitkomstgerichte Zorg in beeld.

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws