Definitie Samen Beslissen

Samen Beslissen is geen eenmalige actie, maar een proces. Het is een proces waarin zorgprofessional en patiënt samen bespreken welke behandeling of zorg het beste bij de patiënt past. Hierbij worden alle opties, voor- en nadelen, voorkeuren en omstandigheden van de patiënt meegenomen.

  • Signaleren en aangeven
    De zorgprofessional geeft in het gesprek met de patiënt aan welke opties mogelijk zijn en dat de patiënt daar zelf een stem in heeft.
  • Verkennen, verdiepen en overdenken
    De zorgprofessional bespreekt met de patiënt wat de verwachte uitkomsten en de voor- en nadelen zijn van de verschillende opties. De patiënt vertelt over zijn specifieke voorkeuren, behoeften en omstandigheden. Waar nodig nemen zij de tijd om de opties te overdenken.
  • Besluiten
    De zorgprofessional en patiënt komen samen tot een beslissing over de best passende optie. Er is sprake van gedeelde verantwoordelijkheid.

Deze definitie maakt gebruik van verschillende modellen voor Samen Beslissen: het model van Elwyn, het model van Stiggelbout en het model van van der Pol. Al deze modellen zijn goed bruikbaar in de praktijk en beschrijven verschillende stappen in Samen Beslissen. Vanuit het programma is er geen voorkeur voor het ene model boven het andere. Bovenstaande definitie beschrijft de minimaal te zetten stappen.