Tussenmeting Samen Beslissen in de zorg

Maandag 6 september lanceerde het programma Uitkomstgerichte Zorg met brancheorganisaties een campagne over Samen Beslissen. In juni 2021 is een 0-meting uitgevoerd onder zorggebruikers en zorgverleners. Eind oktober/begin november is een tussenmeting gedaan onder zorggebruikers, om inzicht te krijgen in de eerste campagne-effecten onder deze groep. In de resultaten zien we een voorzichtige positieve beweging: verschillen met de 0-meting zijn nog klein, maar gezien de korte looptijd van de campagne is dat niet onverwacht.

Voorkant rapport Kantar Public - Tussenmeting campagne Samen Beslissen in de zorg
Beeld: ©Kantar Public

Positief is dat het commitment op twee van de vijf hoofdgedragingen significant is gestegen (voorbereiden en vooraf nadenken) en twee doelstellingen zijn behaald (‘dat de zorgverlener vraagt wat belangrijk voor je is’ en ‘dat de zorgverlener je het gevoel geeft dat je mee mag beslissen’). In 2022 wordt een nameting gedaan om de effecten van de campagne op het gedrag en de gedragsintentie van alle doelgroepen vast te stellen.

Over de campagne Samen Beslissen

De campagne Samen Beslissen is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Naast de medisch-specialistische zorg richt de campagne zich op drie andere sectoren. Ook binnen de huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging wordt ingezet op Samen Beslissen. Via de campagne spreken deze vier sectoren de komende anderhalf jaar dezelfde taal als het om Samen Beslissen gaat. Een mooi signaal naar patiënten en cliënten. Samen Beslissen is overal belangrijk. Of je nou naar de huisarts, het ziekenhuis, een paramedische zorgverlener gaat of thuis zorg ontvangt.

In de Samen Beslissen-campagne figureren echte patiënten en echte zorgverleners. De campagne is te zien en te horen op radio en TV, in printadvertenties, online, op sociale media en buitenreclame. Daarnaast in een veelvoud aan vakmedia voor zorgverleners en op tal van plekken waar zorg en ondersteuning plaatsvindt. Zoals ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en behandelcentra.

Op de website www.begineengoedgesprek.nl vinden patiënten en zorgverleners meer informatie, tips en andere hulpmiddelen over hoe samen te beslissen.