Aangepast projectplan na inventarisatie ‘Beperkte gezondheidsvaardigheden - ziekenhuizen en klinieken’

Eén van de deelprojecten van Samen Beslissen is ‘Verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden’. Dit deelproject bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een specifiek voor ziekenhuizen en klinieken. Om nadere invulling te geven aan het projectplan is een inventarisatievragenlijst uitgezet onder ziekenhuizen en klinieken, en zijn er aanvullende gesprekken geweest met meerdere ziekenhuizen.

De projectgroep wil verbinden en versterken wat er al ten aanzien van gezondheidsvaardigheden bekend is en gebeurt in de praktijk. Om specifieker invulling te geven aan het projectplan is tussen 6 oktober en 8 november 2020 een vragenlijst uitgezet. Deze is ingevuld door 15 verschillende zorginstellingen. De hoofdvragen waren:

  • Hoe heeft uw organisatie aandacht voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden?
  • Welke wensen heeft uw organisatie t.a.v. de inhoud van de train-de-trainer?

Aanvullend is er een brainstorm geweest met verschillende ziekenhuizen binnen de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

Van train-de-trainer naar inspiratiesessies, terugkomdagen, miniprojecten en een toolkit

Uit de inventarisatie volgde de conclusie dat een train-de-trainer niet de juiste vorm is, omdat de meeste ziekenhuizen daar nog niet aan toe zouden zijn. Het resultaat is een aangepast projectplan, bestaande uit 3 onderdelen:

  • Ambassadeur (vanuit de Veranderaanpak Uitkomstgerichte Zorg) komt eenmalig langs in ziekenhuis/kliniek (namens heel UZ) (niet vereist voor stap 2 en 3)
  • Een inspiratiesessie met twee terugkomdagen (in 4 rondes aangeboden), met miniproject in eigen ziekenhuis/kliniek, en een beschikbare hulplijn
  • Toolkit met praktische hulpmiddelen (ook los te gebruiken zonder inspiratiebijeenkomst)

De toolkit komt in oktober 2021 beschikbaar en is dan te vinden op het Platform Uitkomstgerichte Zorg. De eerste ronde met inspiratiesessies en terugkomdagen zal medio oktober 2021 starten, de laatste ronde start in september 2022.

Over gezondheidsvaardigheden

Om samen te kunnen beslissen is het belangrijk dat informatie voor iedereen te vinden, te begrijpen en te gebruiken is. Ongeveer 30% van de mensen heeft het hier echter moeilijk mee, zij behoren tot de groep met zogenoemde beperkte gezondheidsvaardigheden. De werkgroep heeft als doelstelling om te zorgen dat zorgprofessionals en informatievoorzieningen rekening houden met en speciale aandacht hebben voor deze groep. De activiteiten voor samen beslissen en in de andere lijnen van dit programma moeten geschikt zijn voor een representatieve afspiegeling van mensen in Nederland. Ook wordt een train-de-trainer voor ziekenhuizen/klinieken en een e-learning voor patiëntenorganisaties ontwikkeld.

Meer weten?

Benieuwd naar de uitkomsten van de inventarisatie? Lees de samenvatting.
Meer informatie en de mogelijkheid om in te schrijven voor één van de rondes volgt via het Platform Uitkomstgerichte Zorg.