Privacy

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die u opgeeft op deze website, gebruikt Uitkomstgerichte zorg alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet deze website aan de privacywetgeving.

Beveiligen Persoonsgegevens

Deze website voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van uw gegevens. Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.