Stand van zaken (september 2021)

Het afgelopen jaar hebben we een aantal mooie mijlpalen bereikt binnen het Programma Uitkomstgerichte Zorg. Denk aan de online landelijke conferentie, de lancering van het Kennisplatform, het opleveren van de eerste sets uitkomstinformatie en niet te vergeten het opzetten van de campagne Samen Beslissen. Hoog tijd dus voor een update; wat is de huidige stand van zaken en wat staat er op de planning? We praten u graag kort bij per programmalijn.

Deze programmalijn bestaat uit meerdere deelprojecten om Samen Beslissen te stimuleren. Per project bespreken we kort de stand van zaken.

  • De sectoroverstijgende campagne is van start gegaan op maandag 6 september op TV, radio, social media en in/rondom zorgorganisaties.
  • Alle voorwaarden en scenario’s die komen kijken bij de ontwikkeling van een centrale vindplek voor keuzehulpen zijn geïnventariseerd. Momenteel worden de verschillende benodigde aspecten verder uitgewerkt door de betrokken stakeholders. In december vindt besluitvorming plaats over de organisatie van de vindplaats.
  • De werkgroep scholing & opleiding heeft geïnventariseerd welke competenties zorgverleners (artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten) nodig hebben om samen te kunnen beslissen en in hoeverre die al zijn opgenomen in bestaande opleidingsvoorzieningen. De competentiesets zijn opgeleverd en nu wordt gewerkt aan concrete opleidingsproducten.
  • Op basis van een behoefte-inventarisatie onder zorgorganisaties en patiëntenorganisaties wordt een toolkit Samen Beslissen voor bijeenkomsten met patiënten ontwikkeld om het leren van elkaar tussen patiënten/naasten te ondersteunen. De toolkit wordt begin 2022 beschikbaar gesteld voor zorgorganisaties en patiëntenorganisaties. Om het leren van elkaar tussen zorgorganisaties en professionals te stimuleren is reeds een kaartenbak met praktijkvoorbeelden opgezet, die continu wordt aangevuld. Daarnaast is de organisatie van uitwisselingsbijeenkomsten in voorbereiding.
  • Om beperkte gezondheidsvaardigheden binnen het programma en ook in ziekenhuizen en klinieken onder de aandacht te houden, zet de werkgroep o.a. in op ambassadeurs (vanuit de Veranderaanpak) en inspiratie- en aan-de-slag-sessies met een kleinschalig project in eigen ziekenhuis/kliniek inclusief een beschikbare hulplijn. De eerste ronde sessies start medio oktober 2021, de laatste ronde start in september 2022. Aanmelden kan vanaf nu via dit online aanmeldformulier. In oktober wordt ook een toolkit met praktische hulpmiddelen beschikbaar gesteld.
  • In 2020 is in kaart gebracht welke knelpunten er zijn bij uitkomstgericht organiseren en belonen. Vanaf december 2021 gaat de werkgroep goede voorbeelden, die Samen Beslissen stimuleren en lonend maken voor zorgverleners en zorgaanbieders, bij elkaar brengen, verspreiden en landelijke afspraken hierover faciliteren. Zorgaanbieders en verzekeraars worden geïnterviewd om de behoeften in kaart te brengen. Vervolgens worden gezamenlijke oplossingen uitgewerkt die zorgaanbieders en verzekeraars landelijk helpen om Samen Beslissen te verankeren in de contractering.