Inventarisatie ‘Leren van elkaar – patiënten’ leidt tot ontwikkeling toolkit

De inventarisatie vanuit ‘Leren van elkaar – patiënten’ leidt tot ontwikkeling van een toolkit voor patiëntorganisaties en ziekenhuizen/klinieken over Samen Beslissen.
 

Binnen de programmalijn Samen Beslissen wordt in het deelproject ‘Leren van elkaar’ gebruik gemaakt van elkaars kennis en ervaring om Samen Beslissen in de dagelijkse praktijk te versnellen. Vanuit het projectonderdeel ‘Leren van elkaar – patiënten’ – krijgen patiënten en hun naasten (18 jaar en ouder) producten en (zoveel mogelijk beeldend) materiaal aangereikt, die hen kunnen ondersteunen in contacten met zorgprofessionals ten behoeve van Samen Beslissen. Dit doen we door een toolkit van producten te ontwikkelen voor patiëntenorganisaties en ziekenhuizen/klinieken. De organisaties kunnen de producten zelf (op maat) gebruiken in (digitale) bijeenkomsten met patiënten en naasten. Met als doel het versterken van patiënten en naasten in Samen Beslissen.

Om specifieker invulling te geven aan het projectplan en ontwikkeling van de producten is in het najaar van 2020 een inventarisatievragenlijst uitgezet onder patiëntenorganisaties, ziekenhuizen/klinieken en zorgverzekeraars. De vragenlijst ging hoofdzakelijk in op de vragen:

  1. Welke bestaande producten/initiatieven gebruiken organisaties om patiënten te ondersteunen bij Samen Beslissen?
  2. Welke wensen en ideeën zijn er voor nieuwe producten voor patiënten ter ondersteuning van Samen Beslissen, die te gebruiken zijn als onderdeel van (bestaande, evt. digitale) bijeenkomsten?

Uit de inventarisatie (met input van 52 organisaties) is het idee gekomen voor een toolkit voor patiëntenorganisaties en ziekenhuizen/klinieken. De ontwikkeling van de toolkit vindt plaats tussen juni en december 2021.

Benieuwd naar de uitkomsten van deze inventarisatie? Lees de samenvatting hier.