Organiseren en betalen

Meer ruimte voor persoonlijke behandeling van patiënten vraagt iets van de flexibiliteit en sturing van zowel zorgorganisaties als zorgverzekeraars. Soms zijn meer of langere gesprekken voorafgaand aan een behandeling nodig waardoor de behandeling of de nazorg effectiever of efficiënter is. Samenwerking zal steeds meer in de keten of in netwerken om de patiënt heen worden georganiseerd. Hoe kunnen we binnen bestaande kaders gezamenlijk de juiste ruimte en focus creëren?

We gaan op zoek naar manieren om patiëntgerapporteerde en/of klinische uitkomsten een belangrijkere plek te geven bij het inrichten van de zorg. We kijken daarbij of contractafspraken niet (alleen) over volume kunnen gaan, maar juist ook over de uitkomsten van zorg. Zo kan leren en verbeteren beter worden beloond en komt de uitkomst van zorg nog meer centraal te staan.

Er zijn steeds meer voorbeelden in Nederland waarin wordt geëxperimenteerd met meer uitkomstgericht organiseren en/of inkopen. Het leren van deze voorbeelden gebeurt nog beperkt. We inventariseren en analyseren allerlei verschillende voorbeelden. Innovatieve afspraken tussen zorgaanbieder en verzekeraar, nieuwe manieren van organiseren/samenwerken binnen (en/of tussen) zorgaanbieders (in de keten) én combinaties daarvan worden onder de loep genomen. Zo kunnen er bouwstenen ontwikkeld worden van ‘best practices’ voor effectieve, innovatieve organisatie- en contractvormen.

Aanpak en uitgangspunten werkgroep

De werkgroep voor dit thema, waarin Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het voortouw neemt, brengt kansrijke initiatieven bij elkaar en legt verschillende organisatie- en contractvormen naast elkaar om zicht te krijgen op wat wel en wat niet werkt. We zoeken naar succes- en faalfactoren, naar manieren om perverse prikkels weg te nemen en naar de meest effectieve manieren om continu leren en verbeteren te stimuleren. Uiteindelijk leveren we concrete handvatten op voor toepassing in de praktijk.

We sluiten aan bij het vele werk dat is (en wordt) verzet door onder andere Linnean, het Kwaliteitsconsortium NFU (Nederlandse Federatie van UMC's), de verschillende brancheorganisaties en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). We bouwen voort op wat er is en doen dingen niet dubbel. We laten zien wat er (nu al) mogelijk is en werken samen aan oplossingen voor knelpunten. Waar belangrijke vragen onbeantwoord zijn, zetten we pragmatisch onderzoek uit en gaan we aan de slag met experimenten die ons dichter bij het hoofddoel brengen: meer uitkomstgericht organiseren en betalen.

Rondom uitkomstgericht organiseren en contracteren willen we dus:

  • Laten zien wat er mogelijk is (inventariseren en bundelen).
  • Ontdekken wat echt werkt (analyseren inhoud, vorm en implementatie).
  • Dat wat werkt vertalen naar ‘bouwstenen’.
  • Anderen inspireren om hiermee aan de slag te gaan.
  • Een grote slag maken naar toepassing in de praktijk.
  • Eventuele praktische belemmeringen inzichtelijk maken.

Bekijk het werkplan voor meer uitkomstgericht organiseren en betalen.