Zorgbundels binnen de msz

De NZa riep op tot meer alternatieve contractvormen binnen de medisch-specialistische zorg (msz) in het advies 'Belonen van zorg die waarde toevoegt'. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders stappen daarbij af van het belonen per prestatie, deze beloningsvorm maakt dat het loont om meer te behandelen. In plaats daarvan vindt de NZa het belangrijk dat er afspraken worden gemaakt over zorg die waarde toevoegt voor de patiënt, bijvoorbeeld een verbetering van zijn of haar kwaliteit van leven. En over integrale zorg.

Er zijn verschillende manieren om de medisch-specialistische zorg op een andere manier te bekostigen. Een daarvan is bekostiging op basis van bundels. Bij zorgbundels wordt voor een bepaalde aandoening een vast bedrag (per patiënt) afgesproken voor een pakket van zorg die door een of meerdere zorgaanbieders wordt geleverd. Een zorgaanbieder of een groep van zorgaanbieders wordt verantwoordelijk voor het gehele zorgproces van de patiënt. Daarmee kunnen de schotten tussen de verschillende sectoren doorbroken worden.

Cartoon over bekostiging in de zorg, geeft het verschil aan tussen traditionele bekostiging en bekostiging met zorgbundels
Beeld: ©MAB / Geraadpleegd van: https://mab-online.nl/article/33441/
Figuur 1: Onderscheid tussen traditionele bekostiging en bekostiging met zorgbundels.

Een zorgbundel stuurt op integrale zorg en stimuleert zorgaanbieders om goede kwaliteit te leveren door onnodige zorg te voorkomen. Er zijn al initiatieven waarbij zorgverzekeraars en zorgaanbieders voor een aantal aandoeningen, zoals COPD en staar, zorgbundels hebben afgesproken.

Lees het volledige artikel en de voorbeelden.