Stand van zaken (september 2021)

Het afgelopen jaar hebben we een aantal mooie mijlpalen bereikt binnen het Programma Uitkomstgerichte Zorg. Denk aan de online landelijke conferentie, de lancering van het Kennisplatform, het opleveren van de eerste sets uitkomstinformatie en niet te vergeten de start van de campagne Samen Beslissen. Hoog tijd dus voor een update; wat is de huidige stand van zaken en wat staat er op de planning? We praten u graag kort bij per programmalijn.

De werkgroep lijn 3 inventariseert wat er allemaal gebeurt op het gebied van uitkomstgericht organiseren en belonen. Uit de meta-inventarisatie die SiRM vorig jaar heeft uitgevoerd, bleek dat veel zorgverzekeraars en zorgaanbieders werken aan dit soort andere contracten en organisatievormen, maar dat dat ook nog veel denk- en uitzoekwerk met zich mee brengt. De werkgroep gaat dus door met het bundelen en verspreiden van de bestaande kennis hierover.

Subsidie om kansrijke initiatieven te stimuleren

Daarnaast heeft de werkgroep eind 2020 via ZonMw een subsidie uitgezet voor het experimenteren met meer uitkomstgerichte vormen van organiseren en betalen binnen de medisch specialistische zorg. Deze subsidie heeft als doel het faciliteren van kansrijke initiatieven, en het verkrijgen van meer inzicht in de effecten ervan. Zes initiatieven zijn gehonoreerd:

De projecten zijn in het voorjaar van 2021 gestart en hebben een looptijd van maximaal 2 jaar. Tussentijds haalt de werkgroep de stand van zaken op.