Wat is Uitkomstgerichte Zorg?

Wat is Uitkomstgerichte Zorg?

Hoe kiezen zorgverlener en patiënt samen voor de beste zorg? In een wereld waar medisch steeds meer mogelijk is en elke keuze verschillende vragen kan oproepen. Hoe zal ik me voelen ná de behandeling? Zal ik weer vrijuit kunnen sporten? Zal ik nog lang medicijnen moeten gebruiken? Wat gebeurt er als we niets doen? Elk mens is anders. Net als zijn of haar persoonlijke omstandigheden. Uitkomstgerichte zorg houdt hier rekening mee en kijkt niet alleen naar medische aspecten, maar ook naar de kwaliteit van leven tijdens en ná een behandeling. Door de uitkomsten van behandelingen van patiënten goed in kaart te brengen… Samen te leren en verbeteren… En deze inzichten te delen met alle betrokkenen… Draagt uitkomstgerichte zorg bij aan een ontwikkeling waarin zorgverlener en patiënt sámen beslissen en zo tot de best passende zorg komen. In het Programma Uitkomstgerichte Zorg werkt de overheid met brancheorganisaties in de zorg samen om dit persoonlijke maatwerk mogelijk te maken. Ook aan de slag met uitkomstgerichte zorg? Kijk dan op www.uitkomstgerichtezorg.nl.