Informatie voor zorgprofessionals

Het Programma Uitkomstgerichte Zorg bestaat uit verschillende programmalijnen. Elke lijn vertegenwoordigt een ander thema. Al deze thema's samen maken het mogelijk om van uitkomstgerichte zorg de dagelijkse praktijk te maken.

Naast de programmalijnen van het Programma Uitkomstgerichte Zorg, zijn er ook gekoppelde projecten zoals Kennisagenda, het Stimuleringsprogramma Samen beslissen vanuit het Zorginstituut en Experiment uitkomstindicatoren

Thema's en Projecten