Leren en veranderen

De veranderaanpak is het overkoepelende onderdeel binnen het Programma Uitkomstgerichte Zorg, dat ervoor zorgt dat resultaten vanuit het programma hun weg vinden in de praktijk. Geen programmalijn, maar programmalijm.

Pijlers Veranderaanpak

De 3 pijlers van de Veranderaanpak zijn:

  1. informeren;
  2. inspireren;
  3. implementeren (expertrol).

Invulling pijlers

  • We organiseren meerdere bijeenkomsten waarin de nadruk ligt op informeren en inspireren. Zoals een conferentie over samen beslissen met uitkomstinformatie, het landelijk congres op 8 en 10 juni 2021 en de conferentie Uitkomstgerichte Zorg, blijvend in beweging.
  • Verbinden is hierin een belangrijk begrip. We willen verbinding leggen met andere initiatieven en stimuleren dat de initiatieven elkaar weten te vinden. Dit kennisplatform draagt hieraan bij. 
  • We werven en trainen ambassadeurs en coaches. Zij inspireren ziekenhuizen en klinieken en informeren over de beweging uitkomstgerichte zorg. En adviseren en ondersteunen hen bij de implementatie daarvan. Houd de pagina Aan de slag goed in de gaten; regelmatig verschijnen nieuwe hulpmiddelen .
  • We ontwikkelen implementatiestrategieën en een toolbox met handreikingen om met uitkomstgerichte zorg aan de slag te gaan.

Handige links

  • Werkplan Veranderaanpak
  • Interview Veranderaanpak in 2021