Over uitkomstgerichte zorg

De beste behandeling voor een ziekte is een behandeling die past bij de individuele patiënt. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar toch gaan we nog vaak uit van een 'standaard'. Een oudere, alleenstaande man vindt waarschijnlijk andere dingen belangrijk in zijn leven dan een jonge moeder. Daar past dan vaak ook een andere behandeling bij. Tegelijk zijn er voor één en dezelfde ziekte steeds meer keuzemogelijkheden voor een behandeling.

Het zijn twee belangrijke ontwikkelingen die de kijk op de gezondheidszorg veranderen. De kern van die verandering is dat zorgprofessional en patiënt, eventueel samen met naasten, bespreken wat belangrijk is voor de patiënt. Om dan samen te kiezen welke behandeling het beste bij hem of haar past. En wel juist voor dit kind, deze man of vrouw, op deze leeftijd, in deze omstandigheden.

Programma ontwikkeling uitkomstgerichte zorg 2018-2022

De zorg kan dus meer persoonsgericht, waarbij de patiënt zelf ook een grotere rol kan spelen. Om die reden zijn ziekenhuizen en zorgprofessionals al langere tijd bezig met verbeterprogramma’s gebaseerd op value based healthcare en waardegedreven zorg. Deze programma's zijn gericht op leren van elkaar (interprofessioneel) en verbeteren van de zorg in nauwe samenwerking en goed gesprek met de patiënt om kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van uitkomsten van zorg, met oog voor de kosten.

Om deze beweging uit te stimuleren, uit te breiden en te verdiepen zijn de partijen uit het hoofdlijnenakkoord (HLA) medisch-specialistische zorg het programma Uitkomstgerichte zorg 2018-2022 gestart. In dit programma werken de HLA-partijen samen om de zorg verder te verbeteren en beter af te stemmen op de uitkomsten die de patiënt belangrijk vindt. Dus hoe ziet het leven van déze patiënt eruit als hij déze behandeling heeft gehad? Deze ontwikkeling vraagt niet alleen om meer inzicht in uitkomsten of om een verandering in houding en gedrag (van zowel patiënten als zorgprofessionals). De zorg anders organiseren en inkopen is ook een belangrijk element, net als de juiste ICT-ondersteuning. Het programma is daarom opgedeeld in een aantal thema's:

Al deze thema's samen maken het mogelijk om van uitkomstgerichte zorg de dagelijkse praktijk te maken.