Meer inzicht in uitkomsten

Het wordt steeds normaler dat de zorgprofessional en de patiënt samen beslissen over wat de best passende behandeling is. Maar welke factoren spelen dan een rol? Welke informatie is nodig om een beslissing te kunnen nemen? Natuurlijk gaat het om medische factoren, zoals de overlevingskans en de kans op een infectie, of andere complicaties. Maar voor patiënten is het ook belangrijk om te weten hoe hun leven eruit zal zien ná de behandeling.

‘Kan ik straks weer gewoon werken? Hoe ziet mijn lichaam er dan uit – en welke invloed kan het hebben op mijn seksleven? Blijf ik pijn houden? Kan ik weer sporten?’ Het zijn de antwoorden op al die vragen die samen ‘de uitkomst’ van een behandeling vormen. Om te kunnen bepalen wat de best passende behandeling voor een patiënt is, brengen we met zorgprofessionals en patiënten in kaart welke uitkomsten het belangrijkst zijn (ook wel: uitkomstensets). De Federatie Medisch Specialisten (FMS) neemt hierin het voortouw.

Door kennis en ervaringen van patiënten te verzamelen over de kwaliteit van leven ná een behandeling, kan goede zorg inzichtelijker en efficiënter gemaakt worden. Er wordt meer gekeken naar wat het geheel aan zorg voor de patiënt heeft opgeleverd (‘de uitkomst’). Deze uitkomstinformatie kan door zorgprofessionals gebruikt worden om de verschillende behandelopties, met de voor- en nadelen, te bespreken met de patiënt.

Aanpak en uitgangspunten werkgroep

De werkgroep van dit thema bepaalt voor welke aandoeningen, die samen minstens 50% van de ziektelast veroorzaken, uitkomstinformatie wordt ontwikkeld en verzameld. Het uitgangspunt hiervoor is de lijst uit het rapport van het Zorginstituut uit 2018. Vervolgens stelt de werkgroep per aandoening vast welke uitkomsten er precies moeten worden gemeten (uitkomstensets). Denk aan factoren zoals medische aspecten, maar ook de vraag hoe het leven van een patiënt eruitziet na een behandeling. Hiervoor worden landelijke vragenlijsten voor patiënten vastgesteld, ook wel PROMs (patient reported outcome measures: door patiënt gerapporteerde uitkomsten).

De werkgroep heeft de volgende uitgangspunten voor het verkrijgen van meer inzicht in uitkomsten:

  • Iedere patiënt kent sleutelmomenten waarop uitkomstinformatie van belang is voor het eindresultaat.
  • Het zorgproces staat centraal en we streven ernaar gebruik te maken van informatie die al vastgelegd wordt en waar landelijk draagvlak voor is.
  • De hoofddoelen zijn in eerste instantie leren en verbeteren en samen beslissen in de spreekkamer. En daarna, zo snel als mogelijk, ondersteuning van de keuze van patiënten voor welke spreekkamer en voor zorginkoop (transparantie).
  • De focus ligt op de medisch-specialistische zorg.
  • We sluiten aan bij bestaande initiatieven (onder andere ‘voorlopers’, programma’s en internationale standaarden).

Bekijk de aandoeningen waarmee de werkgroep al mee is gestart. Voor meer informatie over de planning kunt u ook het werkplan voor meer inzicht in uitkomsten bekijken.