Meer inzicht in uitkomsten

Het wordt steeds normaler dat zorgprofessionals en patiënten samen beslissen over de best passende behandeling en hoe deze eruit ziet. Welke informatie is er nodig is om samen een beslissing te kunnen nemen?

Voor patiënten is het belangrijk om te weten hoe hun leven eruit zal zien ná de behandeling. Medische aspecten als kansen op overleving, infectie en andere complicaties zijn hierbij belangrijk, er kunnen echter ook veel andere niet-medische aspecten een rol spelen: ‘Hoe voel ik mij na de behandeling? Kan ik straks weer gewoon werken? Hoe ziet mijn lichaam er dan uit – en welke invloed kan het hebben op mijn seksleven? Blijf ik pijn houden? Kan ik weer sporten?’ De antwoorden op deze vragen gaan over de kwaliteit van leven ná een behandeling, die samen ‘de uitkomst’ van een behandeling vormen.

Voor de best passende behandeling voor een individuele patiënt, brengen we met zorgprofessionals en patiënten samen in kaart welke uitkomsten het belangrijkst zijn. Deze verschillende uitkomsten vormen gezamenlijk de set voor uitkomstinformatie (ook wel: uitkomstensets). Deze informatie maakt het mogelijk de kwaliteit van zorg te evalueren en waar mogelijk te verbeteren en efficiënter in te richten. Bovendien bieden deze uitkomstensets handvaten voor het gesprek tussen zorgprofessional en patiënt over de voor- en nadelen van de verschillende behandelopties.  Zij kunnen daarmee samen een weloverwogen besluit nemen over de best passende behandeling voor de patiënt. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) neemt het voortouw in de organisatie van het programma om deze uitkomstensets samen te stellen. Bekijk de aanpak van dit thema.