Stand van zaken (september 2021)

Het afgelopen jaar hebben we een aantal mooie mijlpalen bereikt binnen het Programma Uitkomstgerichte Zorg. Denk aan de online landelijke conferentie, de lancering van het Kennisplatform, het opleveren van de eerste sets uitkomstinformatie en niet te vergeten het opzetten van de campagne Samen Beslissen. Hoog tijd dus voor een update; wat is de huidige stand van zaken en wat staat er op de planning? We praten u graag kort bij per programmalijn.

Aandoeningsspecifieke uitkomstensets

Eind 2020 is de pilot gestart voor de eerste 4 aandoeningen (knieartrose, chronische nierschade, pancreascarcinoom en Inflammatory Bowel Disease (IBD)). Per aandoening heeft de werkgroep een set voor uitkomstinformatie vastgesteld met relevante klinische en patiëntgerapporteerde uitkomsten die gebruikt kunnen worden voor Samen Beslissen en Leren & Verbeteren. Deze sets worden vanaf september tot eind december 2021 in de praktijk getest in de eerste Proof of Concept (PoC), die wordt uitgevoerd door lijn 4. In april 2021 is een tweede batch van 8 aandoeningen gestart met de ontwikkeling van uitkomstinformatie en in september 2021 gaat de volgende batch van 8 aandoeningen van start:

Aandoeningen waarvoor uitkomstinformatie wordt ontwikkeld
Batch 2 (start april 2021) Batch 3 (start september 2021)
Heupartrose Stressincontinentie
Mammacarcinoom Diabetes
Prostaatcarcinoom Zwangerschap, bevalling en kraambed
Cataract CVA
AAA Longcarcinoom
Schisis Melanoom
Heupfractuur Colorectaal carcinoom
Niercarcinoom Hartritmestoornissen

NB Omdat COVID-19 tot vertraging in de uitvoering heeft geleid, is op bestuurlijk niveau besloten om een jaar langer de tijd te nemen voor de ontwikkeling van de uitkomstensets (oplevering batchgewijs tot eind 2023).

Generieke PRO(M)s

Binnen lijn 1 heeft de werkgroep Generieke PRO(M)s een kernset generieke PRO(M)s vastgesteld. Op 30 september heeft een online invitational plaatsgevonden om stakeholders te informeren over het proces, de methode en keuzes die gemaakt zijn. Daarnaast is het draagvlak voor (implementatie van) deze kernset geïnventariseerd bij de betrokken achterbannen. Na deze inventarisatie wordt het advies van de werkgroep over de kernset generieke PRO(M)s voor bestuurlijke goedkeuring voorgelegd aan de HLA-partijen.