Stand van zaken (augustus 2022)

Het afgelopen jaar hebben we een aantal mooie mijlpalen bereikt binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg. Hoog tijd dus voor een update; wat is de huidige stand van zaken en wat staat er op de planning? We praten u graag kort bij per programmalijn.

Aandoeningsspecifieke uitkomstensets

Eind 2020 is de pilot gestart voor de eerste vier aandoeningen (knieartrose, chronische nierschade, pancreascarcinoom en Inflammatory Bowel Disease). Inmiddels zijn drie van de vier eindsets inhoudelijk vastgesteld. Voordat de uitkomstenset voor pancreascarcinoom kan worden vastgesteld, is verder onderzoek en overleg nodig.  

Medisch specialisten, verpleegkundigen, patiëntvertegenwoordigers en andere relevante partijen hebben in totaal 1,5 jaar gewerkt aan het ontwikkelen van deze vier uitkomstensets. In die periode hebben zij zich gebogen over de vraag bij welke samen-beslis-momenten het belangrijk is om uitkomstinformatie te hebben. Daarbij is gekeken naar welke uitkomsten vanuit het perspectief van de patiënt er echt toe doen. Op deze wijze ondersteunen de uitkomstensets het gesprek in de spreekkamer en dragen ze bij aan het leren en waar nodig verbeteren van de zorg rondom deze aandoeningen.

Naast deze pilot batch lopen nog vier batches waar in totaal 25 aandoeningen behandeld worden. In september 2022 start de laatste batch met zes aandoeningen. In onderstaand schema is dit weergegeven.

Batch 2

(start april 2021)

Batch 3

(start september 2021)

Batch 4

(start april 2022)

Batch 5

(start januari 2022)

Batch 6

(start september 2022)

Heupartrose 

Zwangerschap, bevalling en kraambed

Morbide obesitas + bariatrische chirurgie 

Overige perifere artrose

Astma bij kinderen

Heupfractuur

Diabetes

Blaascarcinoom 

Overactieve blaas

Inflammatoire artritis

Prostaatcarcinoom

Stressincontinentie

Hoofd-halstumoren 

COPD

Maculadegeneratie​

Cataract

CVA

Acuut Coronair Syndroom

Veneuze ziekten

Obstructief Slaap Apneu

AAA

Longcarcinoom

Gynaecologische oncologie

Parkinson

Schisis 

Melanoom

Leverchirurgie

Psoriasis

Niercarcinoom 

Mammacarcinoom

Hartritmestoornissen

Voortbordurend op het advies van de werkgroep generieke PROMs is begin maart 2022 ook een werkgroep van start gegaan om te komen tot een advies over generieke PROMs voor kinderen.

Eenmalig gestructureerd vastleggen

Om extra registratielast bij zorgverleners te voorkomen is bij deze uitkomstensets zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de data die al binnen het zorgproces worden vastgelegd. Daarnaast zijn de sets zoveel mogelijk gebaseerd op de Zorginformatiebouwstenen (Zibs). Gegevens hoeven daarmee slechts één keer te worden vastgelegd en zijn vervolgens herbruikbaar voor verschillende doeleinden. Ongeveer 75% van de gegevens uit de drie vastgestelde set zijn technisch beschreven in de huidige Zibs, wat het gestructureerd en uniform registreren van uitkomstinformatie en het uitwisselen van gegevens bevordert.