Stand van zaken (januari 2022)

Het afgelopen jaar hebben we een aantal mooie mijlpalen bereikt binnen Programma Uitkomstgerichte Zorg. Zo zijn de eindrapporten van de vier pilot aandoeningen opgeleverd en zijn in de periode van april t/m september 2021 nog eens 16 aandoeningen met de ontwikkeling van uitkomstinformatie van start gegaan. De werkgroep Generieke PROMs heeft het adviesrapport afgerond dat naar verwachting begin 2022 wordt gepubliceerd.

Aandoeningsspecifieke uitkomstensets

Binnen Programma Uitkomstgerichte Zorg wordt uitkomstinformatie ontwikkeld voor aandoeningen met en zonder registratie. Per aandoening wordt vastgelegd welke uitkomsten precies moeten worden gemeten. Dit kunnen medische aspecten, maar ook niet medische aspecten zijn zoals de vraag hoe het leven van een patiënt eruitziet na een behandeling.

Eind 2020 is de pilot (batch 1) gestart voor de eerste vier aandoeningen die een kwaliteitsregistratie hebben. Naar verwachting worden de eindrapporten medio februari/maart 2022 gepubliceerd. Hieronder is een overzicht weergegeven van de aandoeningen met kwaliteitsregistratie. De doorlooptijd van de ontwikkeling van een uitkomstenset is een jaar. 

Aandoeningen met kwaliteitsregistratie

Batch 1 - Pilot

(start september 2020)

Batch 2

(start april 2021)

Batch 3

(start september 2021)

Batch 4

(start april 2022)

Batch 5

(start september / oktober 2022)

Inflammatory Bowel Disease

Heupartrose

Stressincontinentie

Leverchirurgie

Slokdarm- en maagcarcinoom

Knieartrose

Mammacarcinoom

Diabetes

Morbide obesitas + bariatrische chirurgie

Complicaties borstimplantaten

Pancreascarcinoom

Prostaatcarcinoom

Zwangerschap, bevalling en kraambed

Blaascarcinoom

Inflammatoire artritis

Chronische nierschade

Cataract

CVA

Hoofd-halstumoren

Carotis stenose

AAA

Longcarcinoom

Gynaecologische oncologie

Klepafwijkingen

Schisis

Melanoom

Cystic fibrosis

Heupfractuur

Colorectaal carcinoom

Hartfalen

Niercarcinoom

Hartritmestoornissen

Acuut Myocard Infarct

Heupartrose

Stressincontinentie

In de periode januari – september 2022 starten de aandoeningen die geen kwaliteitsregistratie hebben. Hieronder een overzicht, ook bij deze aandoeningen is de doorlooptijd een jaar.

Aandoeningen zonder kwaliteitsregistratie

Batch 1

(start januari 2022)

Batch 2

(start mei 2022)

Batch 3

(start september 2022)

Veneuze ziekten

OSAS

Lage rugpijn & - hernia

Overige perifere artrose

Astma bij kinderen

Carpaal Tunnel Syndroom

COPD

Parkinson

Perifeer arterieel vaatlijden

Overactieve blaas

Psoriasis

Ziekten van adenoïd en tonsillen

Maculadegeneratie

Nieuwsgierig geworden hoe een uitkomstenset wordt ontwikkeld? Klik dan op deze pagina voor meer uitleg.

Generieke PRO(M)s

Uitkomstinformatie bestaat uit zowel klinische uitkomsten, die door de zorgverlener worden gerapporteerd als patiënt gerapporteerde uitkomsten. Sommige van die aspecten zijn op alle patiënten van toepassing, los van de aandoening waarvoor ze worden behandeld. Binnen Programma Uitkomstgerichte Zorg heeft de werkgroep Generieke PRO(M)s hiervoor een kernset generieke PRO(M)s vastgesteld. Op 15 februari vindt een conferentie plaats waarin het resultaat van de werkgroep generieke PRO(M)s gepresenteerd wordt.

Aansluitend hierop zal ook voor het gebruik van generieke PRO’s en PROMs bij kinderen een advies opgesteld worden. Dit advies wordt naar verwachting in Q4 2022 voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg Uitkomstgerichte Zorg.