Aanpak

De ambitie van het programma is voor de aandoeningen die samen tenminste 50% van de ziektelast veroorzaken uitkomsten inzichtelijk te maken. Hiervoor is de lijst uit het Rapport ‘Overzicht 50% van de Nederlandse ziektelast’ van het Zorginstituut uit 2018 gebruikt.

Werkgroep

De werkgroep ‘Meer inzicht in uitkomsten’ bestaat uit vertegenwoordigers van de alle partijen van het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg en wordt voorgezeten door de Federatie Medisch Specialisten. De werkgroep ‘stelt landelijke uitkomstensets vast en bevordert het gebruik en implementatie van de sets.

Wat bereiken we met landelijke uitkomstensets?

Met landelijke uitkomstensets:

  • kunnen zorgverleners beter zorg op maat bieden omdat de zorgverlener de individuele uitkomsten van de patiënt en landelijk geaggregeerde uitkomsten van vergelijkbare patiëntgroepen tijdens het gesprek met de patiënt kan bespreken.
  • kunnen zorgverleners met spiegelinformatie, bestaande uit landelijk geaggregeerde uitkomsten van patiëntgroepen, leren en verbeteren.
  • bieden keuze informatie over de zorgaanbieder (ziekenhuis of zelfstandige kliniek) voor de patiënt. 
  • Bieden keuze informatie voor de verzekeraar ten behoeve van de zorginkoop.

Hoe?

De aandoeningen waarmee de werkgroep ‘Meer inzicht in uitkomsten’ aan de slag gaat, zijn onderverdeeld in verschillende fases. In totaal gaat het om 59 aandoeningen.

Per aandoening wordt een uitkomstenset vastgesteld waarmee verschillende factoren worden gemeten. Dit zijn zowel medische aspecten als aspecten over kwaliteit van leven, zoals de vraag hoe ziet het leven van een patiënt eruit na een operatie. Sommige van deze aspecten zijn op alle patiënten van toepassing. Daarom worden die opgenomen in landelijke vragenlijsten voor patiënten, ook wel generieke PROMs genoemd (patient reported outcome measures: door patiënt gerapporteerde uitkomsten).

Bekijk ook het werkplan voor meer inzicht in uitkomsten.