Speelveld

Uitkomstgerichte zorg, ook wel bekend als waardegedreven zorg of Value Based Healthcare, is niet nieuw. Er gebeurt al veel op dit gebied. Wie zijn actief bezig met dit onderwerp en wat zijn de verhoudingen in relatie tot het programma Uitkomstgerichte Zorg? Onderstaande infographic brengt het speelveld in kaart van grote initiatieven die zich bezighouden met uitkomstgerichte zorg.

In de toelichting staat omschreven hoe de infographic werkt. De tekst uit de infographic staat ook uitgeschreven onder het tabje programmagegevens. 

NB In onderstaand overzicht ontbreekt het Samen Beter programma van Santeon. In dit programma nemen de zeven Santeon ziekenhuizen hun zorgprocessen continu onder de loep en meten ze voortdurend de uitkomsten van hun zorg. Voor iedere aandoening afzonderlijk werken verbeterteams in de zeven ziekenhuizen aan het verbeteren van de zorg. Elk verbeterteam bestaat uit zorgprofessionals vanuit alle betrokken disciplines, een patiënt, projectleider en data-analist. Ook ketenpartners die een rol spelen bij de patiëntenzorg voor een bepaalde aandoening, zijn bij het programma betrokken.  Aan de hand van de scorekaart worden resultaten gemeten en geanalyseerd en besproken met de andere Santeon ziekenhuizen. Dit is een continu proces van leren en verbeteren dat zich elke zes maanden herhaalt. Het doel is te komen tot de beste resultaten, die daadwerkelijk waarde toevoegen aan het leven van de patiënt. Met de Samen Beter verbeterprogramma’s werken de ziekenhuizen inmiddels voor vijftien verschillende aandoeningen aan betere zorg.

De kennis, geleerde lessen en inzichten die worden opgedaan binnen Samen Beter worden beschikbaar gesteld aan andere zorginstellingen en vormen input voor het programma Uitkomstgerichte Zorg.

Uitkomstgerichte zorg – het speelveld

Speelveld