Speelveld

Uitkomstgerichte zorg, ook wel bekend als waardegedreven zorg of value based healthcare, is niet nieuw. Er gebeurt al veel op dit gebied. Wie zijn actief bezig met dit onderwerp en wat zijn de verhoudingen in relatie tot het Programma Uitkomstgerichte Zorg? Onderstaande infographic brengt het speelveld in kaart van grote initiatieven die zich bezighouden met uitkomstgerichte zorg.

In de toelichting staat omschreven hoe de infographic werkt. De tekst uit de infographic staat ook uitgeschreven onder het tabje programmagegevens. 

Uitkomstgerichte zorg – het speelveld

Speelveld