Toegankelijkheidsonderzoek website Uitkomstgerichte Zorg

Uitkomstgerichte zorg wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen of (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549

Wij hebben dan ook een onderzoek laten doen naar de toegankelijkheid van de website op WCAG 2.1, niveau AA. Dit document bevat adviezen naar aanleiding van dit onderzoek en beschrijft aan welke eisen van WCAG 2.1, niveau AA nog niet wordt voldaan.