Kennisvraag - Tijd voor samen beslissen

Gebrek aan tijd wordt keer op keer genoemd als een remmende factor voor het invoeren van samen beslissen in het zorgproces. In dit onderzoek heeft Nivel het begrip tijd in relatie tot samen beslissen belicht vanuit het perspectief van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. Deze informatie is vervolgens toegevoegd aan de kennis over tijd in relatie tot samen beslissen zoals beschreven in de onderzoeksliteratuur. Het uiteindelijke doel is te komen tot een aanbeveling ‘Tijd voor samen beslissen’.