Voortgangsrapportage II Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022

Deze voortgangsrapportage beschrijft de acties die het afgelopen jaar binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg in gang zijn gezet en de stand van zaken van de uitvoering daarvan. Ook beschrijft de rapportage welke ambities en resultaten we komend jaar willen realiseren.