Onderzoeksrapport Samen beslissen aan bed

Opleidingsmateriaal

Dit onderzoek geeft adviezen voor samen beslissen op verpleegafdelingen: zorgen voor meer bewustwording bij alle betrokkenen dat samen beslissen ook aan het bed kan en hoort te gebeuren en specifieke scholing en stimulering van zorgprofessionals in het toepassen van samen beslissen door het hele team van zorgverleners.

Op welke competenties Samen Beslissen is dit onderwijsmateriaal van toepassing?

  • De zorgprofessional onderkent dat ‘Samen Beslissen’ leidt tot hogere kwaliteit van zorg
  • De zorgprofessional begeleidt het proces van ‘Samen Beslissen’ 
  • De zorgprofessional beschikt over gesprekstechnieken en vaardigheden om het proces van ‘Samen Beslissen’ te faciliteren 
  • De zorgprofessional gaat uit van de persoonlijke voorkeuren en de context van de patiënt 
  • De zorgprofessional ondersteunt en moedigt de patiënt actief aan te participeren in het proces van ‘Samen Beslissen’ (empowerment) 
  • De zorgprofessional draagt zorg voor begrijpelijke kennisoverdracht en informatie-uitwisseling, en maakt gebruik van tools die ‘Samen Beslissen’ ondersteunen 
  • De zorgprofessional is een betrouwbare en professionele gesprekspartner 

Aan welke leerdoelen draagt dit onderwijsmateriaal bij?

Door het lezen van dit onderzoeksrapport krijg je handvatten hoe samen beslissen aan het bed (beter) toe te passen. 

Contact

Dirk Ubbink: d.ubbink@amsterdamumc.nl