Competentieset Samen Beslissen voor de medisch specialist

Opleidingsmateriaal

Set van 8 generieke basiscompetenties samen beslissen voor de medisch specialist. Elke competentie is uitgewerkt in een aantal gedragskenmerken of indicatoren. De set is inzetbaar als leerdoelen voor de ontwikkeling van opleidingsmiddelen en training.

Aan welke leerdoelen draagt dit onderwijsmateriaal bij?

De competentieset samen beslissen geeft handvatten voor de ontwikkeling en toetsing van opleidingsmateriaal in samen beslissen voor medisch specialisten.

Contact

Naam: Frieda de Graaf

Emailadres: opleiding@demedischspecialist.nl

Links

Website De medisch specialist