Competentieset Samen Beslissen voor de verpleegkundig specialist

Opleidingsmateriaal

Set van 8 generieke basiscompetenties samen beslissen voor de verpleegkundig specialist. Elke competentie is uitgewerkt in een aantal gedragskenmerken of indicatoren. De set is inzetbaar als leerdoelen voor de ontwikkeling van opleidingsmiddelen en training.

Op welke competenties Samen Beslissen is dit onderwijsmateriaal van toepassing?

  • De zorgprofessional onderkent dat ‘Samen Beslissen’ leidt tot hogere kwaliteit van zorg
  • De zorgprofessional begeleidt het proces van ‘Samen Beslissen’
  • De zorgprofessional beschikt over gesprekstechnieken en vaardigheden om het proces van ‘Samen Beslissen’ te faciliteren
  • De zorgprofessional gaat uit van de persoonlijke voorkeuren en de context van de patiënt
  • De zorgprofessional ondersteunt en moedigt de patiënt actief aan te participeren in het proces van ‘Samen Beslissen’ (empowerment)
  • De zorgprofessional draagt zorg voor begrijpelijke kennisoverdracht en informatie-uitwisseling, en maakt gebruik van tools die ‘Samen Beslissen’ ondersteunen
  • De zorgprofessional is een betrouwbare en professionele gesprekspartner
  • De zorgprofessional onderkent het belang van samenwerking en communicatie met andere zorgprofessionals en (sociale) actoren uit het netwerk van de patiënt en weet wanneer deze te betrekken

Aan welke leerdoelen draagt dit onderwijsmateriaal bij?

  • De competentieset samen beslissen geeft handvatten voor de ontwikkeling en toetsing van opleidingsmateriaal in samen beslissen voor verpleegkundig specialisten.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alice Bakker of Geert Jan Buisman.

Links

Meer informatie over samen beslissen op de website van V&VN
 

Competentieset Samen Beslissen voor de verpleegkundig specialist