SAZ-ziekenhuizen starten samen met eerstelijns verloskundigen waardegedreven geboortezorg

Het SAZ waardegedreven zorg programma is uitgebreid met het thema geboortezorg. Zestien regionale SAZ ziekenhuizen participeren in dit programma en bij twaalf ziekenhuizen zijn vanaf het begin ook eerstelijns verloskundigenpraktijken betrokken. Door onderlinge benchmark van bestaande data en uitwisseling van goede voorbeelden verbeteren zij de geboortezorg nog verder en zetten zo weer een volgende stap richting integrale geboortezorg.

Verloskundige maakt een echo bij een zwangere vrouw
Beeld: ©SAZ

Als start van het programma kwamen op 10 juni ruim 70 zorgprofessionals, zoals gynaecologen en eerste- en tweedelijns verloskundigen uit zestien regio’s online bijeen in een spiegelbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn de prestaties van de deelnemende organisaties open en transparant besproken aan de hand van benchmarks op uitkomsten en kostendrijvers.

De deelnemers wisselden enthousiast goede voorbeelden uit en gaan op basis van de verworven inzichten verbetertrajecten opzetten, niet alleen in het ziekenhuis, maar over de hele keten. Gedurende achttien maanden blijven zij kennis met elkaar uitwisselen en bij elkaar in de keuken kijken om van elkaar te leren.

Over het SAZ waardegedreven zorg programma

De regionale SAZ ziekenhuizen zijn in 2018 in samenwerking met Value2Health gestart met het programma waardegedreven zorg. Value2Health zorgt voor interactieve dashboards zodat de ziekenhuizen laagdrempelig toegang krijgen tot informatie over hun eigen prestaties ten opzichte van een benchmark, de andere deelnemende ziekenhuizen, en het verloop over de tijd. Zorgprofessionals uit de deelnemende ziekenhuizen participeren in de voorbereiding.

Het programma is in 2018 gestart voor de patiëntgroepen darmkanker en heupfractuur. In 2020 zijn er inmiddels 22 SAZ ziekenhuizen actief in het waardegedreven zorg programma. Zij werken samen op zeven patiëntgroepen: darmkanker, heupfractuur, borstkanker, galblaas, liesbreuk, geboortezorg en hartfalen.