Drie nieuwe keuzehulpen maken uitkomstinformatie toepasbaar voor patiënten

Patiënten kunnen samen met hun zorgverlener vanaf deze week gebruik maken van een keuzehulp met zorguitkomsten voor 1) de nacontrole bij borstkanker, 2) bij de keuze voor een ontslagbestemming na een beroerte (CVA) en 3) bij de behandeling van chronisch nierfalen. De keuzehulpen zijn een duidelijk en tastbaar middel om hen te ondersteunen in het proces van samen beslissen en zijn ontwikkeld binnen het Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon.

Santeon keuzehulp voor nacontrole van borstkanker
Beeld: ©Santeon

Voor het bepalen van zorguitkomsten wordt gekeken naar de klinische resultaten van zorg zoals informatie over behandelresultaten, maar ook informatie over de gevolgen op de kwaliteit van leven voor patiënten. De keuzehulpen zijn gevuld met landelijke uitkomstinformatie en zorguitkomsten uit de Santeon ziekenhuizen. Het Experiment Uitkomstindicatoren wordt ondersteund door het ministerie van VWS in het kader van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Doel van het Experiment is om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer of in de kliniek.  Patiënten krijgen op maat informatie over zorguitkomsten, zodat zij – samen met hun zorgverlener – beter kunnen beslissen over welke zorg het beste bij hen past.

De keuzehulpen in het kort

De keuzehulp voor de nacontrole bij borstkanker maakt voor elke patiënt een persoonlijke berekening om te laten zien wat het risico is op terugkeer van de kanker in de borst. Het helpt vrouwen bewust te maken van hoe klein het risico vaak is en dat mee te nemen in de gezamenlijke keuze over de frequentie van de nacontrole.
De CVA keuzehulp geeft patiënten op basis van de ernst van de beroerte en de leeftijdscategorie inzicht in ontslagbestemmingen tot nu toe. Dit kan de keuze ondersteunen naar welke verblijfplaats de patiënt gaat na opname (de ontslagbestemming). Deze keuzehulp is specifiek ontwikkeld voor toepassing in de kliniek en maakt gebruik van ‘patients like me’ uitkomstinformatie.
De keuzehulp voor nierfalen vormt de gespreksstarter in het voorlichtingstraject om samen te beslissen over de behandelwijze bij chronisch nierfalen. Ook hiervoor wordt ‘patients like me’ uitkomstinformatie gebruikt.

De drie keuzehulpen zijn in samenwerking met patiëntenverenigingen, wetenschappelijke verenigingen en ZorgKeuzeLab ontwikkeld. De zorgtrajecten zijn in kaart gebracht om de positie van de keuzehulp in het zorgtraject te bepalen, zodat het bij de diverse lokale trajecten in te passen is.

Relatie met programma Uitkomstgerichte Zorg

Keuzehulpen vormen een belangrijk onderdeel binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg. Het is één van de activiteiten om meer ‘samen beslissen’ te stimuleren. Goede keuzehulpen zijn immers een bewezen effectief instrument voor 'samen beslissen'. Ze ondersteunen het goede gesprek. Binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg willen de HLA-partijen er samen voor zorgen dat goede en betrouwbare keuzehulpen vindbaar, toegankelijk en te gebruiken zijn voor ziekenhuizen/klinieken, zorgprofessionals en patiënten. De kennis, geleerde lessen en inzichten die worden opgedaan binnen het Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon worden beschikbaar gesteld aan andere zorginstellingen en vormen input voor het programma Uitkomstgerichte Zorg. 

Meer informatie

Lees het complete persbericht van Santeon.