0-meting Samen Beslissen in de zorg

Maandag 6 september lanceerde het programma Uitkomstgerichte Zorg met brancheorganisaties een campagne over Samen Beslissen. Deze dient om patiënten een stem te geven en ervoor te zorgen dat de zorg goed aansluit bij wat mensen vragen. Eerder onderzoek (Kantar, 2020) liet zien dat nog minder dan de helft van de zorggebruikers ervoer dat een goed gesprek met de zorgverlener over beslissingen rondom zorg en ondersteuning plaatsvond. En dat veel zorgverleners het idee hadden dat patiënten wel al voldoende betrokken werden of daar juist niet toe in staat waren. De campagne wordt van september 2021 t/m december 2022 gevoerd, gericht op zorggebruikers en zorgverleners. Om de effecten van deze campagne te kunnen meten, is in juni 2021 een 0-meting uitgevoerd, waarvan de resultaten in dit rapport worden weergegeven. Tijdens en na de campagne worden de effecten van de campagne op het gedrag en de gedragsintentie van de doelgroepen gemeten.

Voorzijde rapport Kantar Public: Nulmeting Samen Beslissen in de zorg met decoratieve cirkels
Beeld: ©Kantar