Inventarisatie ‘Beperkte gezondheidsvaardigheden - ziekenhuizen en klinieken’

Onder het programma Uitkomstgerichte Zorg valt het project ‘Verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden’ (deelproject van Samen Beslissen). Dit deelproject bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een onderdeel specifiek voor ziekenhuizen en klinieken. Ten behoeve van dit deelproject is een inventarisatievragenlijst uitgezet onder ziekenhuizen en klinieken, en zijn er aanvullende gesprekken geweest met meerdere ziekenhuizen. Deze samenvatting beschrijft de uitkomsten van deze inventarisatie en gesprekken, waarmee nadere invulling wordt gegeven aan het projectplan.