Stand van zaken (augustus 2022)

Het afgelopen jaar hebben we een aantal mooie mijlpalen bereikt binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg. Hoog tijd dus voor een update; wat is de huidige stand van zaken en wat staat er op de planning? We praten u graag kort bij per programmalijn.

Op 15 februari jl. is een landelijke conferentie over generieke PROMs georganiseerd. Tevens is er een handreiking generieke PROMs ontwikkeld. Deze handreiking biedt ondersteuning bij het gebruik van generieke PROMs en geeft informatie over het waarom, wat en hoe van de set generieke uitkomsten en vragenlijsten. In de maanden mei en juni zijn vijf zogenaamde Meet & Learn sessies georganiseerd. Dit zijn inspiratiesessies rond een aantal thema’s (‘leren & verbeteren’, ‘aan de slag met generieke PROMs’ en ‘PROMs bij samen beslissen’) waar met ambassadeurs en coaches van het programma Uitkomstgerichte Zorg kon worden kennisgemaakt en zij inspiratie en adviezen  hebben gegeven.

Het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg bestaat inmiddels een jaar. Het kennisplatform functioneert daadwerkelijk als centrale plek met informatie, inspiratie en tools om uitkomstgerichte zorg in de praktijk te brengen. Het kennisplatform wordt continue doorontwikkeld. Concreet is er momenteel te vinden:

De Veranderaanpak heeft een coach- en ambassadeursnetwerk opgestart. De eerste lichting van 20 coaches en ambassadeurs worden momenteel ingezet. Ambassadeurs delen hun kennis en ervaring delen om anderen te inspireren en enthousiasmeren over Uitkomstgerichte Zorg. Coaches ondersteunen gericht bij de implementatie van uitkomstgerichte zorg. Ziekenhuizen en klinieken kunnen een ondersteuningsverzoek indienen via het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg.

Op donderdag 8 december 2022 de landelijke Conferentie Uitkomstgerichte Zorg, blijvend in beweging plaats. We kijken naar de resultaten van het Programma Uitkomstgerichte Zorg en hoe deze in de praktijk worden toegepast. We blikken ook vooruit. Wat gaan we doen om de beweging naar uitkomstgerichte zorg nóg groter te maken? Hoe zorgen we ervoor dat we de resultaten implementeren en borgen? Er is speciale aandacht voor de resultaten van het Santeon Experiment Uitkomstindicatoren. In het Experiment wordt uitkomstinformatie toegankelijk gemaakt voor samen beslissen.