Stand van zaken (september 2021)

Het afgelopen jaar hebben we een aantal mooie mijlpalen bereikt binnen het Programma Uitkomstgerichte Zorg. Denk aan de online landelijke conferentie, de lancering van het Kennisplatform, het opleveren van de eerste sets uitkomstinformatie en niet te vergeten de start van de campagne Samen Beslissen. Hoog tijd dus voor een update; wat is de huidige stand van zaken en wat staat er op de planning? We praten u graag kort bij per programmalijn.

Er zijn dit jaar twee online bijeenkomsten georganiseerd waarin de nadruk lag op informeren en inspireren. Een conferentie over Samen Beslissen met uitkomstinformatie, in samenwerking met Santeon, op 22 maart jl. en een tweedaagse landelijke conferentie Uitkomstgerichte Zorg begin juni. In het najaar van 2021 wordt nog een landelijke bijeenkomst georganiseerd met als thema ‘Generieke PROMS’.

Tijdens de landelijke conferentie in juni is het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg gelanceerd: www.platformuitkomstgerichtezorg.nl. Het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg is een online leer- en samenwerkomgeving voor (zorg)professionals, om uitkomstgerichte zorg in de praktijk brengen. Het platform biedt handvatten om zelf aan de slag te gaan met concrete tools.

Coach- en ambassadeursnetwerk

Ook heeft de Veranderaanpak een coach- en ambassadeursnetwerk opgestart. De eerste lichting van 20 coaches en ambassadeurs is in september gestart met een trainingsprogramma. Ambassadeurs zullen hun kennis en ervaring delen om anderen te inspireren en enthousiasmeren over Uitkomstgerichte Zorg. Coaches worden ingezet om gericht te ondersteunen bij de implementatie van uitkomstgerichte zorg. Ziekenhuizen en klinieken kunnen een ondersteuningsverzoek indienen bij het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg. Hulpvragen waaraan gedacht kan worden:

  • Brede toepassing van uitkomstgerichte zorg in de praktijk.
  • Gebruik van uitkomstinformatie bij samen beslissen door patiënt en zorgverleners.
  • Gebruik van keuzehulpen in de praktijk.
  • Benadering van lage gezondheidsvaardigheden van patiënten bij samen beslissen.
  • Gebruik van uitkomstinformatie door zorgprofessionals om van elkaar te leren & te verbeteren.
  • Werkbare mogelijkheden om op basis van uitkomstgerichte zorg te organiseren (zoals aandoeningsgerichte organisatievormen).
  • Werkbare mogelijkheden om op basis van uitkomstgerichte zorg te belonen.
  • Inzet van ICT bij gebruik en uitwisseling van uitkomstinformatie.