Save the date: online conferentie 'Samen beslissen met uitkomstinformatie'

Op 22 maart 2021 organiseert het landelijk programma Uitkomstgerichte Zorg de online conferentie 'Samen beslissen met uitkomstinformatie: een koel hoofd en een warm hart'. In deze conferentie ligt de focus op de resultaten vanuit het implementatieprogramma Beslist samen! en het Santeon Experiment Uitkomstindicatoren. Kortom, samen beslissen voor gevorderden. Met een inspiratiesessie en praktische workshops brengen we samen beslissen in deze conferentie naar the next level.

Laptopbeeldscherm met daarop de gezichten van collega's tijdens een online vergadering
Beeld: ©NVZ

In het programma Beslist samen! voeren maar liefst 7 ziekenhuizen en 7 UMC’s samen beslissen versneld in bij 6 aandoeningen. De focus ligt op samen beslissen in de spreekkamer met gebruik van uitkomstinformatie. Binnen het Experiment Uitkomstindicatoren maken de 7 Santeon ziekenhuizen uitkomstinformatie toegankelijk in de spreekkamer ten behoeve van samen beslissen.

Bent u nieuwsgierig wat samen beslissen op basis van uitkomstinformatie inhoudt? Of bent u op zoek naar concrete ervaringen, lessons learned, instrumenten en contactpersonen om samen beslissen in de eigen praktijk naar een hoger niveau te brengen? Noteer dan maandag 22 maart 2021 van 16.30 - 19.30 uur in uw agenda en meldt u zich alvast aan via deze link. Deelname is gratis.  

Deze conferentie is interessant voor: zorgprofessionals, patiëntenorganisaties/-vertegenwoordigers en andere betrokkenen bij uitkomstgerichte zorg.

Meer weten?

Inhoudelijke vragen over deze conferentie kunt stellen aan Jan de Boer, coördinator veranderaanpak, via e-mailadres: j.deboer@nvz-ziekenhuizen.nl

Organisatorische vragen over deze conferentie kunt stellen aan Heleen Steenbeek, coördinator evenementen & trainingen, via e-mailadres: bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl.