Stand van zaken (september 2021)

Het afgelopen jaar hebben we een aantal mooie mijlpalen bereikt binnen het Programma Uitkomstgerichte Zorg. Denk aan de online landelijke conferentie, de lancering van het Kennisplatform, het opleveren van de eerste sets uitkomstinformatie en niet te vergeten de start van de campagne Samen Beslissen. Hoog tijd dus voor een update; wat is de huidige stand van zaken en wat staat er op de planning? We praten u graag kort bij per programmalijn.

Ter voorbereiding van de Proof of Concept (PoC) die van start is gegaan in september, heeft de werkgroep lijn 4 bestaande IT-initiatieven rondom uitkomstgerichte zorg in kaart gebracht. Een eerste aanzet is gevormd met het opstellen van technische randvoorwaarden en kaders voor het kunnen uitwisselen van uitkomsten. Deze worden verder aangescherpt in de PoC-fase. Ook zijn verbanden gelegd met andere landelijke HLA-programma’s met een informatiecomponent, zoals Registratie aan de Bron en Verduurzaming Kwaliteitsregistraties.

In PoC I worden de uitkomstensets voor de eerste 4 aandoeningen met een aantal koplopers in de praktijk getest. Het doel is te onderzoeken of de benodigde uitkomstinformatie daadwerkelijk gestructureerd aan de bron in verschillende EPD’s geregistreerd wordt en om in beeld te brengen welke datastromen er zijn bijvoorbeeld richting kwaliteitsregistraties. De resultaten worden gebruikt voor zowel het verfijnen van de uitkomstensets, als voor het Plan van Aanpak van een tweede PoC.

Proof of Concept II

De tweede Proof of Concept start begin 2022, waarbij in meerdere zorginstellingen (ZBC’s, ziekenhuizen en UMC’s) met verschillende EPD-systemen onderzocht wordt of gegevens vanuit het EPD op uniforme wijze aangeleverd kunnen worden naar een plek waar centrale analyse en duiding van uitkomstinformatie plaatsvindt. PoC II is dus gericht op het toetsen van een gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgaanbieders op basis van de beoogde ICT-randvoorwaarden en kaders ten behoeve van uitkomstgerichte zorg. Ook wordt onderzocht of deze gegevens kunnen worden teruggekoppeld naar de spreekkamer/patiënt op verschillende niveaus (van lokaal naar landelijk). De geleerde lessen uit deze twee PoC’s helpen de landelijke randvoorwaarden voor implementatie vast te stellen.

NB Omdat lijn 1 en lijn 4 nauw met elkaar verbonden zijn, is ook voor lijn 4 besloten om de activiteiten met een jaar te verlengen (tot eind 2023).