Stand van zaken (augustus 2022)

Het afgelopen jaar hebben we een aantal mooie mijlpalen bereikt binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg. Hoog tijd dus voor een update; wat is de huidige stand van zaken en wat staat er op de planning? We praten u graag kort bij per programmalijn.

Binnen lijn 4 is de tweede POC ( POCII) in maart 2022 gestart. Eind 2021 is het rapport van POC I opgeleverd. Hierin zijn oa bestaande IT-initiatieven rondom uitkomstgerichte zorg in kaart gebracht en is een eerste aanzet gevormd met het opstellen van technische randvoorwaarden en kaders voor het kunnen uitwisselen van uitkomsten. Ook zijn verbanden gelegd met andere landelijke HLA-programma’s met een informatiecomponent, zoals Registratie aan de Bron en Verduurzaming Kwaliteitsregistraties.

Proof of Concept II

POC II loopt inmiddels een aantal maanden en zal volgens planning tot en met eind 2022 zich focussen op het toetsen van een gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgaanbieders op basis van de beoogde ICT-randvoorwaarden en kaders ten behoeve van uitkomstgerichte zorg. Hierbij wordt bij de 4 pilot aandoeningen  in meerdere zorginstellingen (ZBC’s, ziekenhuizen en UMC’s) met verschillende EPD-systemen onderzocht wordt of gegevens vanuit het EPD op uniforme wijze aangeleverd kunnen worden naar een plek waar centrale analyse en duiding van uitkomstinformatie plaatsvindt. Ook wordt onderzocht of deze gegevens kunnen worden teruggekoppeld naar de spreekkamer/patiënt op verschillende niveaus (van lokaal naar landelijk). De geleerde lessen uit deze twee PoC’s helpen de landelijke randvoorwaarden voor implementatie vast te stellen.

NB Omdat lijn 1 en lijn 4 nauw met elkaar verbonden zijn, is ook voor lijn 4 besloten om de activiteiten met een jaar te verlengen (tot eind 2023).