Tweede voortgangsrapportage programma Uitkomstgerichte Zorg gepubliceerd

Donderdag 21 oktober is de voortgangsrapportage II Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022 aan de Tweede Kamer verzonden. Deze voortgangsrapportage beschrijft de acties die het afgelopen jaar binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg in gang zijn gezet en de stand van zaken van de uitvoering daarvan. Ook beschrijft de rapportage welke ambities en resultaten we komend jaar willen realiseren.

Omslag Voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg
Beeld: ©VWS

In de rapportage is onder andere te lezen dat er is gestart met de ontwikkeling van uitkomstindicatoren voor vier aandoeningen: chronisch nierfalen, knievervanging, pancreascarcinoom en inflammatory bowel diseases (IBD, chronische darmontstekingen). Ook zal er volgend jaar een campagne starten rond Samen Beslissen, is er een inventarisatie gedaan naar voorbeelden van organiseren en belonen op basis van uitkomstinformatie en is gestart met een praktijkanalyse op IT-vlak. De Veranderaanpak start dit jaar verschillende onderdelen om verandering van organisatie, werkwijzen en gedrag te ondersteunen en stimuleren.

Lees de volledige voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg.