HLA-partijen

De partijen die gezamenlijk het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg (HLA MSZ) hebben ondertekend, ook wel de HLA-partijen, werken samen aan het Programma Uitkomstgerichte Zorg.

Dit zijn: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Door de krachten te bundelen van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars, kunnen er stappen gezet worden om van uitkomstgerichte zorg de dagelijkse praktijk te maken. Het programma sluit zoveel mogelijk aan bij de vele interessante initiatieven die de zorgsector zelf neemt. De acties die in gang worden gezet, pakken de HLA-partijen samen met partners in het veld op.