Aanpak uitkomstgerichte zorg

Het stimuleren van uitkomstgerichte zorg gebeurt op verschillende manieren. Onder andere door:

  • Het verzamelen van kennis over de uitkomsten van behandelingen en de betekenis daarvan voor de kwaliteit van leven van de patiënt (uitkomstinformatie). Hierbij wordt gekeken naar de medische en de patiëntgeraporteerde uitkomsten.
  • Het versterken dat een zorgprofessional en patiënt samen een beslissing tot behandeling nemen op basis van de uitkomstinformatie en volgens de principes van Samen Beslissen.
  • Het bieden van handvatten voor grotere flexibiliteit in de organisatie en betaling van zorg, zodat er meer ruimte is voor persoonlijke behandeling op maat.
  • Het bieden van betere toegang tot uitkomstinformatie voor zowel patiënt als zorgprofessional. We zorgen voor (meer) mogelijkheden om zorguitkomsten te rapporteren, in te zien en te vergelijken. De vindbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van keuzehulpen is hierin een belangrijk onderdeel.
  • Het bieden van ondersteuning bij het implementeren van de gewenste verandering van kennis, houding en gedrag binnen het programma. Dit gaat over opleiding en scholing van zorgprofessionals, maar ook over het leren van elkaar door zorginstellingen en met en voor patiënten.
  • Het toetsen van de praktijk door middel van onderzoek en kennisvragen, om te verbinden en dubbelingen te voorkomen.

Lees meer over deze acties in de aanpak uitkomstgerichte zorg 2018-2022.