Experiment uitkomstindicatoren

In het kader van samen beslissen werken de Santeon ziekenhuizen aan het Experiment Uitkomstindicatoren om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer. Patiënten krijgen informatie op maat over uitkomsten van zorg. Zodat zij - samen met de zorgverlener - beter kunnen beslissen welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past.

Het Experiment Uitkomstindicatoren loopt ruim 3 jaar - tot 1 oktober 2022 - en is onderdeel van het Programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van VWS. ZonMw begeleidt het project.

Patient journey uitkomstgerichte zorg

De patiënt journey uitkomstgerichte zorg is de reis of route die de patiënt doorloopt bij een ziekte of aandoening. De start is bij een min of meer gepland bezoek, als de patiënt een klacht heeft. In het geval van een acute klacht, kiest de patiënt vaak niet zelf een ziekenhuis (of spreekkamer). De patient journey laat de contact- en zorgmomenten zien, en hoe en waar keuze-ondersteuning kan worden ingezet. 

Bouwstenen

Alles wat tijdens het Experiment Uitkomstindicatoren wordt ontwikkeld, en alle kennis die wordt opgedaan, is beschikbaar als bouwstenen voor andere zorgorganisaties en zorgprofessionals. Bouwstenen zijn interventies, factsheets, procesbeschrijvingen en geleerde lessen. Met deze bouwstenen kan uitkomstgerichte zorg in de eigen zorginstelling (verder) worden vormgegeven.

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek vormt een fundamentele pijler van het Experiment Uitkomstindicatoren. De behaalde onderzoeksresultaten maken de maatschappelijke en wetenschappelijke meerwaarde van het Experiment inzichtelijk. En vormen een belangrijke basis voor het toepassen van de geleerde lessen door andere partijen. De studies hebben het acroniem SHOUT: SHared decision making supported by OUTcome information. Naast een algehele wetenschappelijke evaluatie, zijn er per zorggebied wetenschappelijk effectiviteits- en implementatiestudies. Ook loopt - in het zorggebied chronisch nierfalen - een studie naar het toepassen van het gebruik van uitkomstinformatie in de spreekkamer via een spreekkamer-dashboard. Het ontwikkelproces en de effectiviteit van dit dashboard wordt ook wetenschappelijk onderzocht. Buiten de promotieonderzoeken om, lopen er nog enkele aanpalende onderzoeksprojecten.

Zorguitkomsten - Experiment Uitkomstindicatoren

Meer informatie

Handige links

Experiment Uitkomstindicatoren
Nieuws
Wetenschappelijk onderzoek
Publicaties & presentaties


Bouwstenen

Interventies
Factsheets
Procesbeschrijvingen
Geleerde lessen
Alle bouwstenen

Vragen?

  • Nelly van Uden