Mini-documentaire 'Ziek zijn doet veel met je…'

Ziek zijn doet veel met je... Met deze campagne zet Zorginstituut Nederland de schijnwerper op de psychosociale gevolgen van ernstige lichamelijke ziekten.
Speciaal voor de campagne is een mini-documentaire gemaakt. Hierin staan pati‘nten, hun naasten, artsen en verpleegkundigen centraal. Zij delen hun persoonlijke verhalen over hoe zij geleerd hebben met elkaar het gesprek te voeren over psychosociale zorg bij ernstige lichamelijke ziekten.
De presentatie van de documentaire wordt verzorgd door Oscar Kocken.
Aan het woord zijn David Jongen (voorzitter RvB Zuyderland), Irene Mathijssen (chirurg en afdelingshoofd Plastische en Reconstructieve chirurgie Erasmus MC-Sophia), Imane Daher (verpleegkundig specialist Zuyderland) en Theo van Neerven (parkinsonpati‘nt en oprichter Helden on Tour). Zij vertellen uit eigen ervaring en op indringende wijze wat het positieve verschil is voor pati‘nten en hun naasten, maar ook artsen en verpleegkundigen, wanneer er structureel aandacht is voor de psychosociale kanten van ernstige lichamelijke aandoeningen.