Voortgangsrapportage III Uitkomstgerichte zorg 2018-2022

Deze voortgangsrapportage beschrijft de de stand van zaken op de verschillende onderdelen binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg. Ook beschrijft de rapportage wat er naar verwachting de komende periode nog wordt gerealiseerd.