Infographic 'Patiënten en artsen ervaren niet dezelfde mate van samen beslissen'

In 2019 hebben patiënten en artsen (huisartsen en medisch specialisten) een vragenlijst van het Nivel ingevuld over verschillende aspecten van transparantie in de zorg, waaronder ‘samen beslissen’ over een behandeling. Deze infographic toont de ervaringen met samen beslissen vanuit het perspectief van zowel de patiënt als de arts.