Eindrapport PoC!! Lijn 4 nu beschikbaar

Eindrapport PoC II UZ Lijn 4 nu beschikbaar

De afgelopen maanden heeft Lijn 4 van het programma UZ (ICT & Toegankelijkheid) een verdiepingsonderzoek uitgevoerd op POC I. In de bijbehorende eindrapportage leest u over de resultaten, conclusies en aanbevelingen van de verschillende deeltrajecten van POC II. Het rapport geeft antwoord op de vraag wat er nodig is op het gebied van ICT en toegankelijkheid om van UZ dagelijkse praktijk te maken. Hoever zijn we in Nederland en waar liggen de uitdagingen? Het rapport is opgesteld door ICTU en Nictiz samen met deelnemende zorginstellingen.

Uit PoC I en PoC II kunnen twee belangrijke conclusies worden getrokken die cruciaal zijn voor een succesvolle implementatie van UZ. Enerzijds gaat het om een goede uniforme registratie van gegevens, waarbij zowel het technische aspect als het gedragsaspect een rol spelen. Aan de basis van dit alles ligt een evenwichtig samenspel tussen verschillende factoren: de zorgprofessional (registratiegedrag), de organisatie (capaciteit, budget, prioriteit) en de IT-afdeling/EPD-leverancier (inrichting van het systeem en mogelijkheden). Anderzijds is landelijke regie en coördinatie op verschillende programma’s noodzakelijk, zodat het gezamenlijke doel, meervoudig gebruik van gegevens voor meerdere doeleinden, mogelijk wordt. Landelijke regie en implementatieondersteuning zijn voor de opschaling van UZ noodzakelijk.