Derde voortgangsrapportage programma Uitkomstgerichte Zorg gepubliceerd

Maandag 15 november is de voortgangsrapportage III Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022 aan de Tweede Kamer verzonden. Deze voortgangsrapportage beschrijft waar we staan op de verschillende onderdelen binnen het programma en wat we verwachten de komende periode te realiseren. 

Voorkant voortgangsrapportage programma Uitkomstgerichte Zorg met logo
Beeld: ©VWS

In de rapportage is onder andere te lezen dat de eerste uitkomstensets inmiddels in concept zijn vastgesteld en worden getoetst op ICT-aspecten van registreerbaarheid en uitwisselbaarheid. Ook is de publiekscampagne Samen beslissen van start gegaan, ondersteunen we een aantal experimenten op het gebied van meer uitkomstgericht organiseren en belonen, en is een pool van coaches en ambassadeurs gestart. Tegelijkertijd hebben de ontwikkelingen rondom COVID-19 de afgelopen anderhalf jaar veel van de brancheorganisaties en hun achterbannen gevraagd. Als gevolg heeft een deel van het programma vertraging opgelopen. 

Lees de volledige voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg.