Ontwikkeling landelijke uitkomstsets voor de eerste 18 aandoeningen

In het programma Uitkomstgerichte Zorg werken de partijen uit het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg (HLA-MSZ) samen om de zorg in de spreekkamer verder te verbeteren door meer samen te beslissen en leren en verbeteren te stimuleren, en hierbij beter af te stemmen op de uitkomsten die er voor de patiënt toe doen. Graag geven we je een update van lijn 1: Meer inzicht in uitkomsten.

Patiënt in bed en zorgverlener die controle en gegevens invult op papier
Beeld: ©iStock

Voor in totaal 59 aandoeningen worden sets vastgesteld van medische en door patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs). Deze informatie kan door patiënt en zorgprofessional gebruikt worden om de verschillende behandelopties, met de voor- en nadelen op basis van uitkomstinformatie, samen te bespreken. En te overleggen welke behandeling het beste aansluit bij de situatie en wensen van de patiënt.

Pilot met vier aandoeningen

Eind 2020 is de pilot gestart voor de eerste vier aandoeningen:

  1. knieartrose,
  2. chronische nierschade,
  3. pancreascarcinoom en
  4. Inflammatory Bowel Disease (IBD))

De pilot heeft nu al diverse verbeter- en aandachtspunten opgeleverd en worden meegenomen in de volgende batches. De eerste bevinden zijn onder andere:

  • verwachtingen helder communiceren over wat het project wel en niet gaat opleveren,
  • langere doorlooptijd van de aandoeningswerkgroepen (ruim 1 jaar),
  • meer aandacht en ruimte voor achterbanraadpleging.

Als de eerste sets klaar zijn, wordt tot eind 2021 gekeken of de informatie die in deze sets zijn vastgesteld ook (technisch) goed verzameld kunnen worden voor leren en verbeteren en samen beslissen. Dit gebeurt in een zogeheten Proof of concept. Daarmee wordt inzichtelijk of de goede informatie verzameld wordt, overal op dezelfde manier wordt verzameld en of dit technisch (vanuit elektronische patiëntendossiers – EPD’s – in de diverse ziekenhuizen en klinieken en andere bronnen) bij elkaar te brengen is.

Start 16 aandoeningen

Hieronder een overzicht van de in 2021 gestarte ‘batches’ met in totaal 16 aandoeningen.

De in 2021 gestarte ‘batches’ met aandoeningen
Batch 2 (start april 2021) Batch 3 (start september 2021)
Heupartrose Stressincontinentie
Mammacarcinoom Diabetes
Prostaatcarcinoom Zwangerschap, bevalling en kraambed
Cataract CVA
AAA Longcarcinoom
Schisis Melanoom
Heupfractuur Colorectaal carcinoom
Niercarcinoom Hartritmestoornissen