Subsidieoproep Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg

ZonMw is een nieuwe subsidie gestart voor onderzoeksorganisaties die praktijkgericht onderzoek (willen) doen naar succes- en faalfactoren van het werken met uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg. Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals immers beter samen beslissen met de patiënt over de behandeling, en leren en verbeteren voor de toekomst. De deadline om u aan te melden voor deze subsidie is 21 september 2021 om 14.00 uur.

Voor de best passende zorg hebben patiënt en zorgverlener inzicht nodig in voor de patiënt relevante uitkomsten. Zo kunnen zij beter samen beslissen over de behandeling. Ook kunnen zorgprofessionals en -organisaties leren en verbeteren op basis van uitkomstinformatie. Om hieraan bij te dragen richt deze subsidieoproep zich op het beantwoorden van kennisvragen over het werken met uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg.

Wat kan worden aangevraagd?

Onderzoeksorganisaties, zoals universiteiten en onderzoeksinstellingen, kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van één of meerdere onderzoeken die inzicht geven in:

  • in welke mate het werken met uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorgpraktijk in Nederland toegepast wordt en wat de ambities hierin zijn;
  • welke voorwaarden vereist zijn;
  • wat wel en wat niet werkt;
  • wat goede voorbeelden zijn.

Relevante zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten mogen ook in de projectgroep vertegenwoordigd zijn. De duur van de projecten is maximaal 6 maanden.

Programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg

Deze subsidieoproep is onderdeel van het nieuwe programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg binnen ZonMw. Dit programma komt voort uit het programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van VWS. De thema’s die binnen het VWS-programma zijn geformuleerd roepen een aantal vragen op, die door de betrokken partijen op een rij zijn gezet. 

Het programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg van ZonMw richt zich op het beantwoorden van die vragen. Daarmee willen we meer inzicht krijgen in de succes- en faalfactoren in het gebruik van uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg, en aanbevelingen voor het vervolg ophalen. Het programma loopt van 2021 tot en met 2022 en bestaat uit twee subsidierondes, waarvan deze subsidieoproep de eerste is.