Terugblik landelijke online conferentie Uitkomstgerichte Zorg

Op dinsdag 8 en donderdag 10 juni organiseerde het Programma Uitkomstgerichte Zorg een landelijke online conferentie voor iedereen die betrokken is bij en rondom de medisch specialistische zorg. Aan de hand van verschillende talkshows, deelsessies, podcasts en webinars werd de ontwikkeling van uitkomstgerichte zorg in Nederland besproken. Daarnaast was er aandacht voor de activiteiten van het programma. Met 900 kijkers blikken we terug op een geslaagd evenement.

Gasten aan tafel tijdens de opnames van de online conferentie Uitkomstgerichte Zorg
Beeld: ©VWS

Onder leiding van dagvoorzitter Marcel Brosens zijn we in twee dagen op kundige wijze door het programma geleid en hebben we geluisterd naar sprekers die antwoord gaven op vragen als ‘Wat is uitkomstgerichte zorg? Waar staan we nu? Wat is er nodig voor uitkomstgerichte zorg en hoe kun je bijdragen?’ Het gezamenlijke proces dat patiënt en zorgverlener doorlopen, liep als rode draad door het programma. Elke talkshow startte met een ervaringsverhaal van iemand die leeft met een ziekte of aandoening, waarbij veelal ook de zorgverlener aan het gesprek meedeed. Hieruit kwam telkens duidelijk naar voren hoe persoonlijk de zorg is en dat het belangrijk is om naast medische uitkomsten ook persoonlijke uitkomsten en de kwaliteit van leven te bespreken en inzichtelijk te maken voor en met de patiënt.

Verschillende perspectieven

We keken ook naar uitkomstgerichte zorg vanuit uiteenlopende perspectieven, zoals die van de zorginstelling, zorgverzekeraar en overheid. Niek Klazinga, hoogleraar sociale geneeskunde, brak een lans voor meer regie op het gebied van ICT rond uitkomstgerichte zorg en daarin het centraal stellen van de patiënt. Michael van Balken, uroloog bij Rijnstate, sloot de eerste dag af met een column over het belang van gezondheidsvaardigheden en liet horen voor welke uitdagingen we nog staan op dat gebied.

Lessen uit het buitenland

We gingen ook over de grens met lessen over uitkomstgerichte zorg uit Wales en Duitsland. Opvallend was de persoonlijke eyeopener van Sally Lewis, nationaal coördinator Valuebased healthcare, maar ook huisarts. Haar ervaring in transitie naar waardegedreven zorg en het werken met PROMS, was dat zij er na 20 jaar achter kwam dat zij eigenlijk niks wist van haar patiënten.

Virtuele werkbezoeken en vooruitblik

Via virtuele werkbezoeken was te zien hoe zorginstellingen aan de slag zijn met uitkomstgerichte zorg. In de laatste talkshow bespraken we hoe we de beweging nóg groter kunnen maken. We sloten af in gesprek met Fred Krapels, directeur Patiënt en Zorgordening bij VWS, over de verdere ontwikkeling van het Programma Uitkomstgerichte Zorg. Het enthousiasme en de intrinsieke motivatie bij alle sprekers en deelnemers viel hem op en dat zal volgens hem ook zeker helpen bij het nog verder brengen van de beweging.

Lancering Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg

Tijdens de conferentie is meteen het nieuwe Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg gelanceerd. Hier vinden zorgprofessionals inspiratie, kennis, tools en praktijkvoorbeelden om uitkomstgerichte zorg in de praktijk te brengen. Naast de lancering van het kennisplatform is aangekondigd dat de landelijke campagne Samen Beslissen in september van start gaat. 

Conferentie gemist?

Heeft u de conferentie gemist en wilt u deze graag terugzien? Plenaire onderdelen van de conferentie, zoals talkshows, webinars, werkbezoeken en de podcasts zijn allemaal terug te zien en beluisteren op de inspiratiepagina van het kennisplatform. U vindt er de complete talkshows en de losse gesprekken in chronologische volgorde terug. Neem vooral een kijkje en ga ook aan de slag met uitkomstgerichte zorg!


De complete talkshows met ondertiteling bekijkt u via de links hieronder.