De ZorgDichtbijWijzer, een praktische keuzehulp

Wanneer kan zorg dichtbij, thuis, digitaal of juist het beste in het ziekenhuis of in een instelling worden verleend? Een belangrijke vraag waarbij het belang van de patiënt (of cliënt) voorop hoort te staan. Een gelegenheidscoalitie van betrokkenen uit de zorg en patiënten ontwikkelde daarvoor een praktische keuzehulp: de ZorgDichtbijWijzer.

Tijdens de eerste golf van de COVID pandemie was fysieke zorg niet altijd mogelijk en werd deels vervangen door digitaal contact. Dat bleek in sommige gevallen een goed en soms beter alternatief. Een tweede golf maakte duidelijk dat digitale zorg noodzakelijk is voor doorgang van de reguliere zorg. Daarmee ontstond de vraag naar een inventarisatie van wensen uit de praktijk naar zorg dichtbij.

Hoe is deze keuzehulp tot stand gekomen?

Door middel van verdiepende interviews en groepssessies met patiënten en zorgverleners heeft de gelegenheidscoalitie de ambities en praktijkervaringen in beeld gebracht en deze vertaald naar de ZorgDichtbijWijzer: een hulpmiddel voor klinische teams bij het opzetten van ziekte specifieke zorgpaden.

Voor wie is de ZorgDichtbijWijzer bedoeld?

De ZorgDichtbijWijzer is bedoeld voor alle zorgprofessionals. Aanvankelijk is deze ontwikkeld met en voor professionals uit de 2e lijn maar hij is door professionals zelf eenvoudig aan te passen voor gebruik in de 1e lijn of in de zorg thuis.

De ZorgDichtbijWijzer werd in de maand van de Slimme Zorg Estafette in februari gepresenteerd aan SG Erik Gerritsen van het ministerie van VWS. "Ik beveel dit instrument voor en door zorgprofessionals van harte aan,” aldus Gerritsen. “Het is direct toepasbaar in de praktijk én van verrassende eenvoud."

Waarin ondersteunt de ZorgDichtbijWijzer bij het gesprek tussen patiënt en zorgprofessional?

Met de nieuwe ZorgDichtbijWijzer kunnen teams in zorg en welzijn in samenspraak met elkaar en patiënten besluiten welke vormen van zorg binnen specifieke zorg- en ondersteuningspaden worden ingezet. De velden zijn bedoeld om met collega’s in gesprek te gaan en samen te verkennen op welke momenten en via welke kanalen zorg en ondersteuning kwalitatief, gepersonaliseerd én duurzaam geleverd kan worden.

De Wijzer is gebaseerd op praktijkervaringen en wensen van artsen, verpleegkundig specialisten én patiënten. De ZorgDichtbijWijzer is tevens een hulpmiddel bij het ontwikkelen van zorgpaden dat lokale zorg- en ondersteuningsteams inspireert in de Juiste Zorg op de Juiste Plek en op het Juiste Moment (JZOJP&M) en aan kan zetten tot netwerkvorming in de regio. Er is een onderverdeling gemaakt naar het spreken, zien, onderzoeken en behandelen/ondersteunen van patiënten, met keuzemogelijkheden en invulvelden voor de eigen situatie.

Waarom is de ZorgDichtbijWijzer zo belangrijk?

Om meer samen te beslissen, is ondersteuning van het goede gesprek tussen patiënt en zorgprofessional onmisbaar. De ZorgDichtbijWijzer helpt hierbij en benadrukt dat gezamenlijke besluitvorming tussen patiënten/cliënten en zorgverleners leidend is in individuele keuzes en de inrichting van persoonsgerichte zorg.

Meer informatie?

Download de ZorgDichtbijWijzer, het praktijkvoorbeeld of lees een samenvatting van het rapport: