5 projecten subsidie voor onderzoek uitkomstgericht organiseren en betalen

Afgelopen oktober 2020 heeft de werkgroep 'Organiseren en betalen' – ook wel programmalijn 3 - via ZonMw een subsidieoproep uitgezet voor het experimenteren met meer uitkomsgerichte vormen van organiseren en betalen binnen de medisch specialistische zorg. Deze subsidie heeft als doel het faciliteren van kansrijke initiatieven. Afgelopen week heeft ZonMw bekend gemaakt voor 5 projecten binnen programmalijn 3 de subsidie te honoreren!

Uitkomstgerichte vormen van organiseren en betalen in de medisch-specialistische zorg.

De projecten vergelijken en evalueren verschillende initiatieven van uitkomstgericht organiseren en betalen in de medisch-specialistische zorg. Dat kan gaan om innovatieve afspraken tussen zorgaanbieder en verzekeraar, nieuwe manieren van samenwerken binnen of tussen zorgaanbieders, of combinaties daarvan. Veel projecten werken hierin samen met zorgverzekeraars, beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen.

Wat is het doel?

Met dit onderzoek krijgen we meer zicht op wat de effecten zijn van uitkomstgericht organiseren en betalen en wat succes- en faalfactoren zijn. De projecten richten zich ook op de ontwikkeling van bijvoorbeeld draaiboeken, protocollen of handreikingen voor uitkomstgerichte bekostiging, waarmee zij hun resultaten beter in de praktijk kunnen brengen

Welke projecten zijn gehonoreerd?

De volgende projecten zijn nu gehonoreerd:

  •  Evaluatie van uitkomstgericht organiseren en betalen binnen een zorgnetwerk
  • Value Based Health Care financiering in zorgpad Prostaat Carcinoom
  • Zinnige InfectieZorg (ZIZ)
  • Betalen voor Uitkomsten in de Nederlandse medisch-specialistische zorg: Doen, Leren en Evalueren (BUNDLE)
  • Bekostigen Uitkomsten Zorg (van de) Zwangere (BUZZ2)

Meer weten?

Ga voor het volledige nieuwsbericht en meer informatie over de gehonoreerde projecten naar de website van ZonMw.