Speelveld uitkomstgerichte zorg in beeld

Uitkomstgerichte zorg, ook wel bekend als Value Based Healthcare, persoonsgerichte of waardegedreven zorg, is niet nieuw. Er gebeurt al veel op dit gebied. Wie zijn actief bezig met dit onderwerp en wat zijn de verhoudingen in relatie tot het programma Uitkomstgerichte Zorg? Voor het programma is een infographic ontwikkeld die het het speelveld in kaart brengt van grote initiatieven die zich bezighouden met uitkomstgerichte zorg.

Uitkomstgerichte zorg – het speelveld

Speelveld