Infographic over samen beslissen van het Nivel

Samen beslissen is een van de thema’s binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg. Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat artsen vaker dan patiënten ervaren dat zij samen een keus maken over de juiste behandeling. Veel patiënten geven aan dat de keuzemogelijkheden in de behandelkamer niet zijn besproken. Het Nivel heeft de infographic 'Patiënten en artsen ervaren niet dezelfde mate van samen beslissen' gepubliceerd naar aanleiding van dit onderzoek.

Infographic Samen Beslissen beschrijft de vijf stappen die patiënt en arts samen doorlopen
Beeld: ©het Nivel
Fragment uit de infographic.

Het onderzoek is onderdeel van de Transparantiemonitor, waarvoor patiënten en artsen vragenlijsten invulden over samen beslissen. Allebei de groepen zijn voorstander van samen beslissen. Desondanks ervaren veel patiënten niet dat zij een behandelkeuze in samenspraak met de arts maken. Artsen ervaren vaker dat zij de keuze wel samen maken.

Over de Transparantiemonitor

De Transparantiemonitor is een project waarbij wordt onderzocht hoe de patiënt zijn of haar weg vindt naar de best passende zorg. Het brengt ontwikkelingen over transparantie in de zorg in kaart: de beschikbaarheid en bruikbaarheid van informatie over (kwaliteit van) behandelingen en (kwaliteit van) zorgaanbieders en zorgverleners.

De Transparantiemonitor levert input die belangrijk is voor het programma Uitkomstgerichte Zorg via peilingen en verdiepende casestudies voor relevante thema’s zoals keuzehulpen en gezondheidsvaardigheden.

Bekijk de infographic 'Patiënten en artsen ervaren niet dezelfde mate van samen beslissen'.