Terugblik op een informatieve en inspirerende invitational conferentie

“Informatief en inspirerend, een zeer geslaagde middag!”, aldus een van de deelnemers aan de online invitational Uitkomstgerichte zorg. Deze online sessie vond donderdag 17 september jl. plaats en bestond uit een mix van live interviews, video’s en uitwisseling met elkaar. Met ruim 60 deelnemers online en een handjevol publiek in de studio was het een dynamische setting. We blikken terug op een leuke middag die het programma een boost heeft gegeven om vol goede energie samen met het veld de volgende stappen te kunnen zetten.

Backstage in de studio tijdens de opname van de online invitational op 17 september 2020
Beeld: ©VWS

Voor deze invitational conferentie waren alle leden van de programmawerkgroepen gericht uitgenodigd, samen met een aantal nauw betrokkenen bij het onderwerp uitkomstgerichte zorg. De host Marcel Brosens startte de conferentie met een gesprek over uitkomstgerichte zorg in Nederland. Hans Bart (adviseur patiëntbelang, Patiëntenfederatie Nederland), Willem Jan Bos (internist-nefroloog, St. Antonius Ziekenhuis en LUMC) en Gerard Wiggers (programmamanager Uitkomstgerichte zorg, ministerie van VWS) bespraken hun gedachten hierover en gaven een toelichting op de doelen van het programma Uitkomstgerichte zorg.

Huidige stand van zaken en een vooruitblik

Na een korte pauze ging de conferentie verder met een serie beknopte updates van de vijf lijnen van het programma Uitkomstgerichte zorg:

  • Inzicht in uitkomsten
  • Samen beslissen
  • Organiseren en betalen
  • ICT en toegankelijkheid
  • Leren en veranderen (veranderaanpak)

De trekkers van deze onderwerpen kwamen kort aan het woord in een video of werden live geïnterviewd in de studio. Daarna deelde Kirsten Veenstra (orthopedisch chirurg, St. Maartenskliniek) haar ervaring over leren van uitkomstinformatie en konden deelnemers via de chat vragen stellen.

In het laatste programmadeel gingen de deelnemers in kleine (online) groepen uiteen om samen vooruit te blikken naar de landelijke conferentie die voor 2021 is voorzien. Ze bogen zich over de vraag welke onderwerpen en gasten niet mogen ontbreken. Maar ook hoe we de beweging uitkomstgerichte zorg verder kunnen brengen. De terugkoppeling werd plenair verzameld via Mentimeter en besproken met Jan de Boer (coördinator veranderaanpak, NVZ). Tot slot gaf special guest Warner Prevoo (arts en patiënt) de deelnemers iets mee vanuit zijn persoonlijke ervaringen. Een aangrijpend verhaal dat iedereen tot op het laatste moment gekluisterd hield aan stoel of beeldscherm. De host sloot de conferentie af in gesprek met Gerard Wiggers, die kort de belangrijkste uitkomsten van de conferentie terughaalde en een snelle blik gaf op de gezamenlijke agenda voor 2021: wat staat er nog op de rol?

Terugkijken?

Voor degenen die de online invitational hebben gemist of graag willen terugzien: de gehele uitzending is opgenomen en wordt opgedeeld in drie videoblokken. Deze video’s worden naar verwachting over 10 werkdagen gepubliceerd op deze website.

Ideeën en meer informatie

Heeft u nog ideeën voor de landelijke conferentie volgend jaar? Geef ze door via uitkomstgerichtezorg@minvws.nl. Ook uw vragen kunt u mailen.